W Instytucie Zarządzania pracownicy naukowo-dydaktyczni realizują badania naukowe w następujących obszarach:

 

 1. Zarządzanie wiedzą i systemy informacyjne w zarządzaniu i logistyce
 2. Finanse i ubezpieczenia wraz z zarządzaniem ryzykiem
 3. Społeczności wirtualne i e-biznes
 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 5. Współpraca w biznesie i organizacjach niekomercyjnych
 6. Bezpieczeństwo w zarządzaniu i logistyce
 7. Mezozarządzanie
 8. Metodologia i nauki dla zarządzania
 9. Przedsiębiorczość
 10. Instytucjonalizm w zarządzaniu
 11. Teoria ordo w mezo i mikro wymiarze (korporacje i mniejsze przedsiębiorstwa)
 12. Rachunkowość i controlling

UWAGA!!!


Od 04.02.2020r. nastąpiła zmiana adresów e-mail katedr i instytutów.
inp@ujk.edu.pl - instytut nauk prawnych
ismipp@ujk.edu.pl - instytut stosunków międzynarodowych i polityk publicznych
keif@ujk.edu.pl - katedra ekonomii i finansów
W przypadku keif@ujk.edu.pl wiadomości wysyłane na iekon@ujk.edu.pl będą normalnie dochodziły.


ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY


Czcionka
Wysoki kontrast