W Instytucie Zarządzania pracownicy naukowo-dydaktyczni realizują badania naukowe w następujących obszarach:

 

 1. Zarządzanie wiedzą i systemy informacyjne w zarządzaniu i logistyce
 2. Finanse i ubezpieczenia wraz z zarządzaniem ryzykiem
 3. Społeczności wirtualne i e-biznes
 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 5. Współpraca w biznesie i organizacjach niekomercyjnych
 6. Bezpieczeństwo w zarządzaniu i logistyce
 7. Mezozarządzanie
 8. Metodologia i nauki dla zarządzania
 9. Przedsiębiorczość
 10. Instytucjonalizm w zarządzaniu
 11. Teoria ordo w mezo i mikro wymiarze (korporacje i mniejsze przedsiębiorstwa)
 12. Rachunkowość i controlling
Informujemy, że na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, wszystkie zajęcia w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.
Czcionka
Wysoki kontrast