Instytut Zarządzania prowadzi następujące kierunki studiów:

 •  FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia I stopnia, stacjonarne i  niestacjonarne.

Na kierunku Finanse i rachunkowość prowadzone są 3-letnie studia pierwszego stopnia o  specjalnościach:

 1. Finanse i rachunkowość jednostek sektora publicznego;
 2. Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw.

 

 • LOGISTYKA studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne.

Na kierunku Logistyka prowadzone są 3-letnie studia pierwszego stopnia o specjalnościach:

 1. Zarządzanie w logistyce;
 2. Logistyka w przedsiębiorstwie.

 

 • ZARZĄDZANIE studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne.

Na kierunku Zarządzanie prowadzone są 3-letnie studia pierwszego stopnia o specjalnościach:

 1. Ekonomika i rozwój organizacji;
 2. Zarządzanie podatkami i rachunkowość.

oraz 2-letnie studia drugiego stopnia o specjalnościach:

 1. Zarządzanie finansami;
 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi;
 3. Controlling i rachunkowość;
 4. Zarządzanie w sektorze publicznym i prywatnym;
 5. Handel i wystawiennictwo;
 6. Analityka ekonomiczna w zarządzaniu.

UWAGA!!!


Od 04.02.2020r. nastąpiła zmiana adresów e-mail katedr i instytutów.
inp@ujk.edu.pl - instytut nauk prawnych
ismipp@ujk.edu.pl - instytut stosunków międzynarodowych i polityk publicznych
keif@ujk.edu.pl - katedra ekonomii i finansów
W przypadku keif@ujk.edu.pl wiadomości wysyłane na iekon@ujk.edu.pl będą normalnie dochodziły.


ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY


Czcionka
Wysoki kontrast