Instytut Zarządzania prowadzi następujące kierunki studiów:

 •  FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia I stopnia, stacjonarne i  niestacjonarne.

Na kierunku Finanse i rachunkowość prowadzone są 3-letnie studia pierwszego stopnia o  specjalnościach:

 1. Finanse i rachunkowość jednostek sektora publicznego;
 2. Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw.

 

 • LOGISTYKA studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne.

Na kierunku Logistyka prowadzone są 3-letnie studia pierwszego stopnia o specjalnościach:

 1. Zarządzanie w logistyce;
 2. Logistyka w przedsiębiorstwie.

 

 • ZARZĄDZANIE studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne.

Na kierunku Zarządzanie prowadzone są 3-letnie studia pierwszego stopnia o specjalnościach:

 1. Ekonomika i rozwój organizacji;
 2. Zarządzanie podatkami i rachunkowość.

oraz 2-letnie studia drugiego stopnia o specjalnościach:

 1. Zarządzanie finansami;
 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi;
 3. Controlling i rachunkowość;
 4. Zarządzanie w sektorze publicznym i prywatnym;
 5. Handel i wystawiennictwo;
 6. Analityka ekonomiczna w zarządzaniu.
Czcionka
Wysoki kontrast