Dyrektor Instytutu Zarządzania
prof. UJK dr hab. Jarosław Prońko
+48 (41) 349-65-35


Wicedyrektor ds. naukowych
dr Paweł Górski


Wicedyrektor ds. dydaktycznych
dr Izabela Konieczna
+48 (41) 349-65-32

Skład Rady Instytutu Zarządzania

Prof. zw. dr hab. Garasyim Petro
Prof. zw. dr hab. Yeleyko Vasyl
Dr hab. prof. UJK Karpacz Jarosław
Dr hab. prof. UJK Prońko  Jarosław
Dr hab. prof. UJK Szplit Andrzej
Dr hab. prof. UJK Wójcik – Karpacz Anna
Dr hab. prof. UJK Zbroińska Barbara
Dr Paweł Górski
Dr Izabela Konieczna
Dr Magdalena Piłat – Borcuch
Dr Marcin Szplit
Dr Izabela Wierzbicka
Mgr Marcin Walczak
Mgr Anna Kotwica
Mgr Wiśniewski Andrzej

Informujemy, że na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, wszystkie zajęcia w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.
Czcionka
Wysoki kontrast