Zakład Zarządzania Strategicznego (221)
 Kierownik Zakładu – prof. UJK dr hab. Jarosław Karpacz
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
 1.Jarosław Karpacz  profesor nadzwyczajny   prof. UJK  dr hab.
 2.Szymon Jopkiewicz  adiunkt  doktor
 3.Anna Sabat adiunkt  doktor
 4. Monika Stelmaszczyk adiunkt  doktor
Zakład Zarządzania Rozwojem Organizacji (201)
 Kierownik Zakładu – prof. UJK dr hab. Andrzej Szplit
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
 1.Andrzej Szplit  profesor nadzwyczajny   prof. UJK  dr hab.
2.Bielawski Rafał  adiunkt  doktor
 3.Konieczna Izabela asystent  doktor
 4.Paulina Kozieł asystent  magister
Zakład Metod Jakościowych i Ilościowych w Zarządzaniu (15)
 Kierownik Zakładu – prof. zw. dr hab. Wasyl Jelejko
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
1.Yelyko Vasyl  profesor zwyczajny   prof. zw. dr hab.
2.Jerzy Zamojski  st. wykładowca  doktor
3.Wiśniewski Andrzej wykładowca  magister
4. Miernik Rafał adiunkt doktor
Zakład Logistyki CPiB 2.29
 Kierownik Zakładu – prof. UJK dr hab. Jarosław Prońko
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
1. Jarosław Prońko  profesor nadzwyczajny   prof. UJK dr hab.
2. Paweł Górski  adiunkt  doktor
3. Maryna Ostrowska   asystent  magister
4. Agnieszka Rozwadowska  asystent  magister
Zakład Zarządzania Finansami – 2.24, 2.25 CPiB
 Kierownik Zakładu – prof. UJK. dr hab. Barbara Zbroińska
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
1.Barbara Zbroińska  profesor nadzwyczajny   prof. UJK dr hab.
2.Kamil Wiśniewski adiunkt  doktor
3. Marcin Szplit adiunkt doktor
4. Angelika Pienias asystent magister
Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem -2.23 CPiB
 Kierownik Zakładu – prof. UJK dr hab. Anna Wójcik – Karpacz
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
1.Anna Wójcik – Karpacz  profesor nadzwyczajny   prof. UJK  dr hab.
2.Marek Gębski  adiunkt  doktor
 3.Michał Leśniewski adiunkt  doktor
4. Joanna Rudawska adiunkt doktor
Zakład Rachunkowości – 2.27 CPiB
 Kierownik Zakładu – prof. zw. dr hab. Petro Garasyim
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
1. Petro Garasym  profesor zwyczajny   prof.  zw. dr hab.
2. Jarosław Przybytniowski  adiunkt  doktor
3. Anna Krzysztofek adiunkt doktor
4. Izabela Wierzbicka starszy wykładowca doktor
Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi – 2.28 CPiB
 Kierownik Zakładu – prof. UJK dr hab. Agata Pierścieniak
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
1. Agata Pierścieniak  profesor nadzwyczajny   dr hab.
2. Katarzyna Rogalińska  st. wykładowca  doktor
3. Barbara Kusto adiunkt  doktor
4. Agnieszka Predygier asystent  doktor

 

Informacje dla studentów ostatnich lat studiów

Czcionka
Wysoki kontrast