Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych
dr hab. Andrzej Adamczyk, prof. UJK 
+48 (41) 349-65-48


Zastępca Dyrektora ds. kształcenia
dr Hubert Kaczmarczyk


Zastępca Dyrektora ds. ogólnych
dr hab. Agnieszka Żywicka, prof. UJK 

Skład Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych

Skład Rady Naukowej w przygotowaniu…

Czcionka
Wysoki kontrast