Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych
dr hab. Andrzej Adamczyk, prof. UJK 
+48 (41) 349-65-48


Zastępca Dyrektora ds. kształcenia
dr Hubert Kaczmarczyk


Zastępca Dyrektora ds. ogólnych
dr hab. Agnieszka Żywicka, prof. UJK 

Skład Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych

Skład Rady Naukowej w przygotowaniu…

UWAGA!!!


W dniu dzisiejszym(04.02.2020) nastąpiła zmiana adresów e-mail katedr i instytutów.
inp@ujk.edu.pl - instytut nauk prawnych
ismipp@ujk.edu.pl - instytut stosunków międzynarodowych i polityk publicznych
keif@ujk.edu.pl - katedra ekonomii i finansów
W przypadku keif@ujk.edu.pl wiadomości wysyłane na iekon@ujk.edu.pl będą normalnie dochodziły.


ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY


Czcionka
Wysoki kontrast