Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych
dr hab. Andrzej Adamczyk, prof. UJK 
+48 (41) 349-65-48


Zastępca Dyrektora ds. kształcenia
dr Hubert Kaczmarczyk


Zastępca Dyrektora ds. ogólnych
dr hab. Piotr Ruczkowski, prof. UJK

Skład Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych

Skład Rady Naukowej w przygotowaniu…

Informujemy, że na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, wszystkie zajęcia w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.
Czcionka
Wysoki kontrast