Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych
dr hab. Andrzej Adamczyk, prof. UJK 
+48 (41) 349-65-48


Zastępca Dyrektora ds. kształcenia
dr Hubert Kaczmarczyk


Zastępca Dyrektora ds. ogólnych
dr hab. Piotr Ruczkowski, prof. UJK

Skład Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych

Skład Rady Naukowej w przygotowaniu…