Władze Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie

Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie
dr hab. Marek Leszczyński, prof. UJK 


Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie ds. kształcenia
dr Tomasz JarockiZastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie ds. ogólnych
dr Adrian MitręgaSkład Rady Naukowej Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie

1) dr hab. Mirosław Banasik, prof. UJK,
2) dr hab. Dawidczyk Andrzej, prof. UJK,
3) dr hab. Grzela Joanna, prof. UJK,
4) dr hab. Gul-Rechlewicz Violetta,
5) prof. dr hab. Kubiak Krzysztof,
6) dr hab. Leszczyński Marek, prof. UJK – Przewodniczący Rady Naukowej
7) dr Mitręga Adrian,
8) dr Molendowska Magdalena,
9) dr hab. Niedźwiecki Ryszard, prof. UJK,
10) dr hab. Stawicki Roman, prof. UJK,
11) dr hab. Stefański Ryszard, prof. UJK.

Informujemy, że na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych zajęcia w semestrze letnim roku akad. 2020/2021 będą odbywały się w trybie zdalnym. Wyjątek stanowi kierunek Kryminologia stosowana - dwa przedmioty (laboratoria) na trzecim roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 1) Technologia i analiza materiałów kryminalistycznych oraz 2) Techniki molekularne w kryminalistyce – będą prowadzone metodą tradycyjną (kontakt bezpośredni) w siedzibie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.

Czcionka
Wysoki kontrast