Kierownik Katedry Ekonomii i Finansów
dr hab. Piotr Misztal, prof. UJK
+48 (41) 349-65-46


Zastępca Kierownika Katedry ds. kształcenia
dr Joanna Rogalska
dr Marta Wiśniewska – filia w Piotrkowie Trybunalskim

Skład Rady Naukowej Katedry Ekonomii i Finansów