Kierownik Katedry Ekonomii i Finansów
dr hab. Piotr Misztal, prof. UJK
+48 (41) 349-65-46


Zastępca Kierownika Katedry ds. kształcenia
dr Joanna Rogalska
dr hab. Natalia Wasilewska, prof. UJK – filia w Piotrkowie Trybunalskim

Skład Rady Naukowej Katedry Ekonomii i Finansów

Informacje dla studentów ostatnich lat studiów

Czcionka
Wysoki kontrast