Kierownik Katedry Nauk o Bezpieczeństwie
dr hab. Marek Leszczyński, prof. UJK 
+48 (41) 349-65-77


Zastępcy Kierownika Katedry ds. kształcenia:
dr Tomasz Jarocki
dr hab. Jerzy Prochwicz, prof. UJK (Filia w Piotrkowie Trybunalskim) 

Skład Rady Naukowej Katedry Nauk o Bezpieczeństwie

Informujemy, że na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, wszystkie zajęcia w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.
Czcionka
Wysoki kontrast