Kierownik Katedry Nauk o Bezpieczeństwie
dr hab. Marek Leszczyński, prof. UJK 
+48 (41) 349-65-77


Zastępcy Kierownika Katedry ds. kształcenia:
dr Tomasz Jarocki
dr hab. Nina Stępnicka, prof. UJK (Filia w Piotrkowie Trybunalskim) 

Skład Rady Naukowej Katedry Nauk o Bezpieczeństwie

Czcionka
Wysoki kontrast