Kierownik Katedry Zarządzania
dr hab. Jarosław Prońko, prof. UJK
+48 (41) 349-65-77


Zastępca Kierownika Katedry ds. kształcenia
dr hab. Izabela Konieczna
dr Jadwiga Kaczmarska – Krawczak – Zastępca Kierownika Katedry ds. kształcenia w Fili w Piotrkowie Trybunalskim

Skład Rady Naukowej Katedry Zarządzania

 1. UJK dr hab. Jarosław Prońko, prof. UJK – Kierownik Katedry, Przewodniczący Rady Katedry
 2. Dr hab. Izabela Konieczna– Zastępca Kierownika Katedry ds. kształcenia
 3. Dr Jadwiga Kaczmarska – Krawczak – Zastępca Kierownika Katedry ds. kształcenia w Fili w Piotrkowie Trybunalskim
 4. Prof. dr hab. Petro Garasyim
 5. Dr hab. Jarosław Karpacz, prof. UJK
 6. Dr hab. Agata Pierścieniak, prof. UJK
 7. Dr hab. Artur Piaszczyk, prof. UJK
 8. Dr hab. Andrzej Szplit, prof. UJK
 9. Dr hab. Anna Wójcik – Karpacz, prof. UJK
 10. Dr hab. Barbara Zbroińska, prof. UJK
 11. Dr Rafał Bielwaski
 12. Dr Monika Stelmaszczyk

 

UWAGA!!!


W dniu dzisiejszym(04.02.2020) nastąpiła zmiana adresów e-mail katedr i instytutów.
inp@ujk.edu.pl - instytut nauk prawnych
ismipp@ujk.edu.pl - instytut stosunków międzynarodowych i polityk publicznych
keif@ujk.edu.pl - katedra ekonomii i finansów
W przypadku keif@ujk.edu.pl wiadomości wysyłane na iekon@ujk.edu.pl będą normalnie dochodziły.


ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY


Czcionka
Wysoki kontrast