Pełnomocnik Rektora
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
ds. realizacji procesu kształcenia na kierunkach prowadzonych w Katedrze Zarządzania
 
dr Anna Krzysztofek


Pełnomocnik Rektora
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
ds. nauki  w Katedrze Zarządzania
 
dr Szymon Jopkiewicz