Kierownik Katedry Zarządzania
dr hab. Jarosław Prońko, prof. UJK
+48 (41) 349-65-77


Zastępca Kierownika Katedry ds. kształcenia
dr hab. Izabela Konieczna

Skład Rady Naukowej Katedry Zarządzania

Czcionka
Wysoki kontrast