Katalog przedmiotów w zakresie wsparcia studentów w procesie uczenia się

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania

KATALOG PRZEDMIOTÓW W ZAKRESIE WSPARCIA

STUDENTÓW W PROCESIE UCZENIA SIĘ

(do wyboru przez studentów)

 

L.p. Kierunek Nazwa przedmiotu
1. Administracja I stopnia Metody wspomagania uczenia się
Metody wspomagania uczenia się
2. Administracja II stopnia Rozwój kompetencji osobistych i społecznych
Psychologia rozwoju osobistego
3. Bezpieczeństwo narodowe I stopnia Metody wspomagania uczenia się
Psychologia rozwoju osobistego
4. Bezpieczeństwo narodowe II stopnia Rozwój kompetencji osobistych i społecznych
Coaching
5. Ekonomia I stopnia Coaching
Metody wspomagania uczenia się
6. Ekonomia II stopnia Rozwój kompetencji osobistych i społecznych
Psychologia rozwoju osobistego
7. Finanse i rachunkowość I stopnia Metody wspomagania uczenia się
Radzenie sobie ze stresem
8. Kryminologia stosowana I stopnia Organizacja pracy własnej i grupowej
Projektowanie kariery zawodowej
Aktywne formy wejścia na rynek pracy
9. Logistyka I stopnia Metody wspomagania uczenia się
Radzenie sobie ze stresem
10. Politologia II stopnia Warsztat badawczy studenta
Empowerment w działalności społecznej
11. Prawo jednolite magisterskie Coaching
Metody wspomagania uczenia się
12. Scandinavian studies I stopnia Introduction to Psychology (Wprowadzenie do psychologii)
Teaching and Learning Methodology

(Metodologia uczenia oraz uczenia się)

13. Stosunki międzynarodowe I stopnia Metody wspomagania uczenia się
Psychologia rozwoju osobistego
14. Stosunki międzynarodowe II stopnia Techniki prezentacji i wystąpień publicznych
Empowerment w działalności społecznej
15. Zarządzanie I stopnia Metody wspomagania uczenia się
Radzenie sobie ze stresem
16. Zarządzanie II stopnia Rozwój kompetencji osobistych i społecznych
Zarządzanie sobą w czasie

 

Informujemy, że na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, wszystkie zajęcia w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.
Czcionka
Wysoki kontrast