WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia (WKK) na kadencję 2020-2024

 1. dr Magdalena Molendowska-Przewodnicząca WKK – prodziekan ds. kształcenia
 2. dr Hubert Kaczmarczyk – zastępca dyrektora Instytutu Nauk Prawnych ds. kształcenia
 3. dr Witold Sokała – zastępca dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych i  Polityk Publicznych ds. kształcenia
 4. dr Joanna Rogalska – zastępca kierownika Katedry Ekonomii i Finansów ds. kształcenia
 5. dr Tomasz Jarocki – zastępca kierownika Katedry Nauk o Bezpieczeństwie ds. kształcenia
 6. dr Anna Krzysztofek – Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia w Katedrze Zarządzania
 7. dr Anna Kanarek-Równicka – n-l akademicki (reprezentant kierunku Administracja)
 8. dr Martyna Ostrowska – n-l akademicki (reprezentant kierunku Bezpieczeństwo narodowe)
 9. dr Monika Stachowicz – n-l akademicki (reprezentant kierunku Ekonomia)
 10. dr Małgorzata Garstka – n-l akademicki (reprezentant kierunku Finanse i rachunkowość)
 11. dr Ryszard Mochocki – n-l akademicki (reprezentant kierunku Kryminologia stosowana)
 12. dr Paweł Górski – n-l akademicki (reprezentant kierunku Logistyka)
 13. dr Karolina Pałka-Suchojad – n-l akademicki (reprezentant kierunku Politologia)
 14. dr Krzysztof Sielski – n-l akademicki (reprezentant kierunku Prawo)
 15. dr Aleksandra Kusztal – n-l akademicki (reprezentant kierunku Studia skandynawskie)
 16. dr Katarzyna Gruszko – n-l akademicki (reprezentant kierunku Stosunki międzynarodowe)
 17. dr hab. prof. UJK-Lucyna Rajca – n-l akademicki (reprezentant kierunku Zarządzanie w politykach publicznych)
 18. dr Kamil Wiśniewski – n-l akademicki (reprezentant kierunku Zarządzanie)
 19. Karolina Fornalska – student kierunku Administracja (wskazany przez WOSS)
 20. Patrycja Szwaczka – student kierunku Bezpieczeństwo narodowe (wskazany przez WOSS)
 21. Marcin Stypa – student kierunku Ekonomia (wskazany przez WOSS)
 22. Agata Trybek – student kierunku Finanse i  rachunkowość (wskazany przez WOSS)
 23. Dominika Stachowicz – student kierunku Kryminologia stosowana (wskazany przez WOSS)
 24. Vlad Kozubenko – student kierunku Logistyka (wskazany przez WOSS)
 25. Miłosz Malec – student kierunku Politologia (wskazany przez WOSS)
 26. Klaudia Alzak – student kierunku Prawo (wskazany przez WOSS)
 27. Weronika Jakubowska – student kierunku Studia skandynawskie (wskazany przez WOSS)
 28. Kaja Chodurska – student kierunku Stosunki międzynarodowe (wskazany przez WOSS)
 29. Adam Woźnica – student kierunku Zarządzanie (wskazany przez WOSS)
 30. płk. dr inż. Paweł Chabielski, Komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe
 31. mgr Agata Wojda, Centrum Innowacji i Transferu Technologii – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych dla kierunku Stosunki międzynarodowe, Politologia, Studia skandynawskie
 32. mgr-Krzysztof Falana Mec. Kancelaria adwokacka – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych dla kierunków: Administracja, Kryminologia stosowana i Prawo
 33. dr Monika Knefel Europejski Instytut Badań Inteligentnych Specjalizacji -przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych dla kierunków: Ekonomia, Finanse i rachunkowość
 34. mgr Dominik Kraska – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych dla kierunków: Logistyka, Zarządzanie
 35. dr hab. prof. UJK – Agnieszka Żywicka prodziekan ds. studenckich-osoba wskazana przez dziekana

Wsparcie administracyjne prac WKK  mgr Katarzyna Krzak.

Zespół Ewaluacji Jakości Kształcenia na Wydziale (ZEJK) na kadencję 2020-2024

Skład  ZESPOŁU:Koordynator ZESPOŁU: dr Tomasz Jarocki

 1. dr Stanisław Paruch-n-l akademicki – kierunek Administracja (wskazany przez dziekana)
 2. dr Martyna Ostrowska-n-l akademicki – kierunek Bezpieczeństwo narodowe (wskazany przez dziekana)
 3. dr Edyta Łyżwa-n-l akademicki – kierunek Ekonomia (wskazany przez dziekana)
 4. dr Katarzyna Chojnacka-n-l akademicki – kierunek Finanse i rachunkowość (wskazany przez dziekana)
 5. dr Ryszard Mochocki-n-l akademicki – kierunek Kryminologia stosowana (wskazany przez dziekana)
 6. dr Aleksandra Zaleśna-n-l akademicki – kierunek Logistyka (wskazany przez dziekana)
 7. dr Radosław Kubicki-n-l akademicki – kierunek Politologia (wskazany przez dziekana)
 8. dr Łukasz Pikuła-n-l akademicki – kierunek Prawo (wskazany przez dziekana)
 9. dr Ireneusz Ciosek-n-l akademicki – kierunek Stosunki międzynarodowe (wskazany przez dziekana)
 10. mgr Sylwia Hlebowicz-n-l akademicki – kierunek Studia skandynawskie (wskazany przez dziekana)
 11. dr Monika Stelmaszczyk-n-l akademicki – kierunek Zarządzanie (wskazany przez dziekana)