Kalendarz akademicki

Rok akademicki 2019/2020 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku.

Rok akademicki na studiach niestacjonarnych obejmuje zjazdy śródroczne w terminach ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów przez dziekanów wydziałów.

Rok akademicki na studiach obejmuje:

ROK AKADEMICKI 2019/2020

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2019 – 26.02.2020

zajęcia dydaktyczne

01.10.2019 – 20.12.2019

ferie zimowe

21.12.2019 – 02.01.2020

zajęcia dydaktyczne c.d.

03.01.2020 – 29.01.2020

zimowa sesja egzaminacyjna

30.01.2020 – 12.02.2020

przerwa międzysemestralna

13.02.2020 – 17.02.2020

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

18.02.2020 – 26.02.2020

Studenci studiów jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są do oddania indeksów i kart egzaminacyjnych do Dziekanatów, w celu zaliczenia semestru zimowego do dnia 22 lutego 2020 r.

W przypadku przystąpienia do sesji poprawkowej ustala się termin oddania indeksu i karty egzaminacyjnej do dnia 29 lutego 2020 r.

Czcionka
Wysoki kontrast