Kalendarz akademicki

Powołując się na Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach nr 122/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2020/2021 na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych oraz Regulamin Studiów informuje się że:

ROK AKADEMICKI 2020/2021

   

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2020 – 03.03.2021

zajęcia dydaktyczne

12.10.2020 – 22.12.2020

ferie zimowe

23.12.2020 – 03.01.2021

zajęcia dydaktyczne c.d.

04.01.2021 – 05.02.2021

zimowa sesja egzaminacyjna

06.02.2021-17.02.2021

przerwa międzysemestralna

18.02.2021 – 22.02.2021

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

23.02.2021 – 03.03.2021

SEMESTR LETNI

04.03.2021 – 30.09.2021

zajęcia dydaktyczne 

04.03.2021 – 31.03.2021

wakacje wiosenne 

 01.04.2021 – 06.04.2021

 zajęcia dydaktyczne c.d.

07.04.2021 – 25.06.2021 

dni wolne od zajęć dydaktycznych

04.06.2021

letnia sesja egzaminacyjna

26.06.2021 – 07.07.2021

 wakacje letnie

08.07.2021 – 15.09.2021

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

16.09.2021 – 24.09.2021

Informujemy, że na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych zajęcia w semestrze letnim roku akad. 2020/2021 będą odbywały się w trybie zdalnym. Wyjątek stanowi kierunek Kryminologia stosowana - dwa przedmioty (laboratoria) na trzecim roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 1) Technologia i analiza materiałów kryminalistycznych oraz 2) Techniki molekularne w kryminalistyce – będą prowadzone metodą tradycyjną (kontakt bezpośredni) w siedzibie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.

Czcionka
Wysoki kontrast