Kalendarz akademicki

Rok akademicki 2019/2020 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku.

Rok akademicki na studiach niestacjonarnych obejmuje zjazdy śródroczne w terminach ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów przez dziekanów wydziałów.

Rok akademicki na studiach obejmuje:

ROK AKADEMICKI 2019/2020

   

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2019 – 26.02.2020

zajęcia dydaktyczne

01.10.2019 – 20.12.2019

ferie zimowe

21.12.2019 – 02.01.2020

zajęcia dydaktyczne c.d.

03.01.2020 – 29.01.2020

zimowa sesja egzaminacyjna

30.01.2020 – 12.02.2020

przerwa międzysemestralna

13.02.2020 – 17.02.2020

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

18.02.2020 – 26.02.2020

Studenci studiów jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są do oddania indeksów i kart egzaminacyjnych do Dziekanatów, w celu zaliczenia semestru zimowego do dnia 22 lutego 2020 r.

 

W przypadku przystąpienia do sesji poprawkowej ustala się termin oddania indeksu i karty egzaminacyjnej do dnia 29 lutego 2020 r.

 

ROK AKADEMICKI 2019/2020

   

SEMESTR LETNI

27.02.2020 – 30.09.2020

zajęcia dydaktyczne

27.02.2020 – 08.04.2020

wakacje wiosenne

09.04.2020 – 14.04.2020

zajęcia dydaktyczne c.d.

15.04.2020 – 19.06.2020

dni wolne od zajęć

12.06.2020

letnia sesja egzaminacyjna

20.06.2020 – 03.07.2020

praktyki zawodowe

plany studiów w okresie wakacji letnich

poprawkowa sesja egzaminacyjna letniego zimowego

16.09.2020 – 24.09.2020

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są do oddania indeksów i kart egzaminacyjnych do Dziekanatów (tylko te roczniki, na których obowiązują indeksy papierowe), w celu zaliczenia semestru (roku studiów) do dnia 11 lipca 2020 r.

W przypadku przystąpienia do sesji poprawkowej ustala się termin oddania indeksów i kart egzaminacyjnych do dnia 28 września 2020 r.

UWAGA!!!


W dniu dzisiejszym(04.02.2020) nastąpiła zmiana adresów e-mail katedr i instytutów.
inp@ujk.edu.pl - instytut nauk prawnych
ismipp@ujk.edu.pl - instytut stosunków międzynarodowych i polityk publicznych
keif@ujk.edu.pl - katedra ekonomii i finansów
W przypadku keif@ujk.edu.pl wiadomości wysyłane na iekon@ujk.edu.pl będą normalnie dochodziły.


ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY


Czcionka
Wysoki kontrast