Kontakt

Wydział Prawa i Nauk Społecznych
ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce
Tel.: +48 41 349 65 25
Tel.: +48 41 349 66 16

Instytut Nauk Prawnych
Tel. 349-65-19, 349-65-48

Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych
Tel. 349-65-45

Katedra Nauk o Bezpieczeństwie
Tel. 349-65-77

Katedra Ekonomii i Finansów
Tel. 349-65-46

Katedra Zarządzania
Tel. 349-65-77

Czcionka
Wysoki kontrast