Kronika Wydziału

31 stycznia 2020
Uroczyste wręczenie Stypendiów  MNiSzW 2020

Wręczenie Stypendium Ministra

W dniu 30.01.2020 r. odbyło się Uroczyste wręczenie Stypendiów  MNiSzW za wybitne osiągnięcia w nauce, za działalność artystyczną, sportową i społeczną. Z naszego Wydziału Stypendium ministra otrzymał student Maciej Długosz […]
9 grudnia 2019

AKCJA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

w dniu 24.10.2019 r. na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, po raz kolejnym odbyła się akcja honorowego oddawania krwi „Krew darem życia”. Podczas wydarzenia zarejestrowano 66 potencjalnych dawców, z których 52. […]
14 października 2019

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 i pożegnanie prof. Ryszarda Czarnego

12 stycznia 2018
XXXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

XXXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

W dniu 12 stycznia 2018 r. odbył się drugi etap XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, w której uczestniczyli najlepsi uczniowie szkół średnich województwa świętokrzyskiego. Olimpiadę otworzył prof. dr hab. Andrzej Szplit. […]
13 grudnia 2017
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2017

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W dniu 13 grudnia 2017 r. studentka Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Pani Kamila Zelga otrzymała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018.
17 listopada 2017
TALENTY ŚWIĘTOKRZYSKIE 2017

TALENTY ŚWIĘTOKRZYSKIE 2017

W DNIU 17 LISTOPADA 2017 R. STUDENTKA NASZEGO WYDZIAŁU PANI KAMILA ZELGA OTRZYMAŁA PRESTIŻOWĄ NAGRODĘ „TALENTY ŚWIĘTOKRZYSKIE”
17 listopada 2017
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego – perspektywy i kierunki ewolucji”

W dniu 17 listopada 2017 r. w auli Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu przy Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Świętokrzyskiej 21 odbyła się II […]
15 listopada 2017
Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo lokalne obszarów przygranicznych w kontekście współczesnych zagrożeń”

Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo lokalne obszarów przygranicznych w kontekście współczesnych zagrożeń”

10 listopada 2017 r. na Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie odbyła się Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo lokalne obszarów przygranicznych w kontekście współczesnych zagrożeń”. Organizatorem Konferencji było Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem Transgranicznym w […]
30 października 2017
Uroczyste Inauguracje Nowego Roku akad. 2017/2018

Uroczyste Inauguracje Nowego Roku akad. 2017/2018

W dniach 12.10 oraz 13.10. 2017 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania odbyły się uroczyste Inauguracje Nowego Roku akad. 2017/2018 dla studentów I roku  I stopnia studiów stacjonarnych i […]
18 października 2017
I Seminarium Naukowe nt. „Współczesne uwarunkowania organizowania badań bezpieczeństwa w naukach o bezpieczeństwie oraz naukach pokrewnych"

I Seminarium Naukowe nt. „Współczesne uwarunkowania organizowania badań bezpieczeństwa w naukach o bezpieczeństwie oraz naukach pokrewnych”

W dn. 17 października br. w Przesiece odbyło się I Seminarium Naukowe nt. „Współczesne uwarunkowania organizowania badań bezpieczeństwa w naukach o bezpieczeństwie oraz naukach pokrewnych”. Organizatorem konferencji była Katedra Bezpieczeństwa […]
25 września 2017
Uroczyste obchody Święta Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania

Uroczyste obchody Święta Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania

W dniu 19.09.2017r. o godz.10.30  na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania odbyło się Święto Wydziału połączone z obchodami 25-lecia Wydziału i 20-lecia Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa. Uroczystość została otwarta […]
14 lipca 2017
Podziękowania dla Dziekana prof. dr hab. Wojciecha Saletry za 5-letnią współpracę

Podziękowania dla Dziekana prof. dr hab. Wojciecha Saletry za 5-letnią współpracę

W dniu 13.07.2017 r. pracownicy administracyjni  Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania podziękowali za 5-letnią współpracę Dziekanowi prof. dr hab. Wojciechowi Saletrze
5 lipca 2017
Dzień Coachingu na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania UJK

Dzień Coachingu na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania UJK

W dniu 8 czerwca 2017 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania UJK, przy ul. Świętokrzyskiej 21 w Kielcach odbył się Dzień Coachingu. Wykładowcy kierunku – doświadczeni praktycy, reprezentujący uznane środowiska […]
19 czerwca 2017
Międzynarodowy Kongres Penitencjarny

Międzynarodowy Kongres Penitencjarny

Międzynarodowy Kongres Penitencjarny Europejskie praktyki wykonywania kary pozbawienia wolności i opieki postpenitencjarnej International Penitentiary Congress European practice of imprisonment and post-penitentiary care) II-ga Świętokrzyska Uniwersytecka Konferencja Penitencjarna Polski model wykonywania […]
6 kwietnia 2017
Wizyta Konsula Generalnego Węgier

Wizyta Konsula Generalnego Węgier

W dniu 05.04.2017 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Zarzadzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach gościła Konsul Generalna Węgier Pani prof. dr hab. Adrienne Körmendy. Pani Konsul wygłosiła wykład dla […]
9 marca 2017
Seminarium naukowe nt. „Determinanty skuteczności zarządzania instytucjami publicznymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne”

Seminarium naukowe nt. „Determinanty skuteczności zarządzania instytucjami publicznymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne”

W dniu 22 lutego 2017 r. w auli głównej Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyło się Seminarium Naukowe nt. „Determinanty skuteczności zarządzania instytucjami publicznymi odpowiedzialnymi […]
3 marca 2017
Akcja ODDAWANIA KRWI

Kolejna udana akcja ODDAWANIA KRWI

W dniu 23.02.2017 r.na WPAiZ po raz kolejny miała miejsce AKCJA ODDAWANIA KRWI zarejestrowano 45 krwiodawców, z których 40 oddało krew. DZIĘKUJEMY
19 grudnia 2016
Spotkanie opłatkowe 2016

Spotkanie opłatkowe

Spotkanie opłatkowe 14 grudnia 2016 Na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne pracowników . Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku złożył Pan Dziekan prof. UJK […]
28 listopada 2016
Uroczyste obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa oraz podsumowanie Akcji Letniej “ Krew Darem Życia”.

Uroczyste obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa oraz podsumowanie Akcji Letniej “ Krew Darem Życia”.

W dniu 25.11.2016 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyły się uroczyste obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa oraz podsumowanie Akcji Letniej “ Krew Darem Życia”. Pani mgr Katarzyna Krzak-koordynator wydziałowy […]
25 listopada 2016
Spotkanie ze studentami obcokrajowcami

Spotkanie ze studentami obcokrajowcami

W dniu 24 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie ze studentami obcokrajowcami studiującymi w Instytucie Prawa Ekonomii i Administracji, Instytucie Zarządzania oraz w Instytucie Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa. Spotkanie odbyło […]
16 listopada 2016
Konferencja Naukowa „Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego – perspektywy i kierunki ewolucji”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego – perspektywy i kierunki ewolucji”

W dniu 14 listopada 2016 r. w auli głównej Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Świętokrzyskiej 21 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Instytucje publiczne […]
26 października 2016
Uroczysta Gala Wręczania DIAMENTOWYCH GRANTÓW

Uroczysta Gala Wręczania DIAMENTOWYCH GRANTÓW

W dniu 26.10.2016 r. w Warszawie odbyła się Uroczysta Gala Wręczania DIAMENTOWYCH GRANTÓW. Wśród nagrodzonych był student naszego Wydziału Pan Marcin Banaszek  wraz z opiekunem naukowym Panią dr Magdaleną Piłat –Borcuch. Władze […]
20 października 2016
Uroczyste Inauguracje Roku Akademickiego 2016/2017

Uroczyste Inauguracje Roku Akademickiego 2016/2017

W dniach 13-14.10.2016 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania jak co roku odbyły się UROCZYSTE INAUGURACJE NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2016/17 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego roku. Wykłady […]
3 października 2016
DEBATA PRZEGLĄDU EMERYTALNEGO 2016 “BEZPIECZEŃSTWO DZIĘKI ODPOWIEDZIALNOŚCI”

DEBATA PRZEGLĄDU EMERYTALNEGO 2016 “BEZPIECZEŃSTWO DZIĘKI ODPOWIEDZIALNOŚCI”

W dniu 28.09.2016 r. odbyła się DEBATA PRZEGLĄDU EMERYTALNEGO 2016 “BEZPIECZEŃSTWO DZIĘKI ODPOWIEDZIALNOŚCI”. Zorganizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
3 października 2016
Święto Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania

Święto Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania

W dniu 23 września 2016 r.  odbyły się uroczyste obchody ŚWIĘTA WYDZIAŁU PRAWA,ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA, na których wręczone zostały dyplomy dla absolwentów, NAGRODY DZIEKANA za: najlepszą pracę magisterską oraz za wyróżniającą […]
27 czerwca 2016
Podpisanie porozumienia w sprawie określenia wzajemnej współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Integracja Europa-Wschód a Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach

Podpisanie porozumienia w sprawie określenia wzajemnej współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Integracja Europa-Wschód a Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach

 Na Wydziale Prawa , Administracji i Zarządzania zostało podpisane Porozumienie w sprawie określenia wzajemnej współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Integracja Europa-Wschód a Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach reprezentowanym przez Dziekana WPAiZ prof. […]
24 czerwca 2016
VII Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne oraz III Ogólnopolska Konferencja nt: “ Europa w przestrzeni prawnej, politycznej i gospodarczej”

VII Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne oraz III Ogólnopolska Konferencja nt: “ Europa w przestrzeni prawnej, politycznej i gospodarczej”

 Na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania odbyły się VII Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne oraz III Ogólnopolska Konferencja nt: “ Europa w przestrzeni prawnej, politycznej i gospodarczej”. Organizatorzy warsztatów i konferencji: […]
24 marca 2016
Spotkanie władz wydziału z 70- osobową delegacją z Ukrainy

Spotkanie władz wydziału z 70- osobową delegacją z Ukrainy

 Na WPAiZ odbyło się spotkanie władz wydziału z 70- osobową delegacją z Ukrainy. Celem wizyty była dyskusja na temat możliwości i zasad rozpoczynania studiów na Uniwersytecie
24 lutego 2016
Kolejna udana AKCJA ODDAWANIA KRWI

Kolejna udana AKCJA ODDAWANIA KRWI

W dniu 24.02.2016 r.na WPAiZ po raz kolejny miała miejsce AKCJA ODDAWANIA KRWI zarejestrowano 59 krwiodawców, z których 37 oddało krew. DZIĘKUJEMY
19 lutego 2016
Uroczyste wręczenie wyróżnienia w konkursie najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji i konsumentów

Uroczyste wręczenie wyróżnienia w konkursie najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji i konsumentów

W dniu 18 lutego 2016 r. w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnienia w konkursie organizowanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji i […]
10 grudnia 2015
Spotkanie wigilijne 2015

Spotkanie wigilijne

Na Wydziałe Prawa, Administracji i Zarządzania odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne pracowników . Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku złożył Pan Dziekan prof. UJK dr hab. Wojciech […]
2 grudnia 2015
XIII edycja WARSZTATÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

XIII edycja WARSZTATÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,

 W Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości odbyła się XIII edycja WARSZTATÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, której organizatorami byli: Studenckie Koło Naukowe KONCEPT oraz Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego .
20 listopada 2015
IV Gala Wręczenia Nagród Środowiska Studenckiego: WYKŁADOWCA ROKU 2015 oraz PRZYJACIEL STUDENTA

IV Gala Wręczenia Nagród Środowiska Studenckiego: WYKŁADOWCA ROKU 2015 oraz PRZYJACIEL STUDENTA

 W klubie studenckim WSPAK odbyła się IV Gala Wręczenia Nagród Środowiska Studenckiego: WYKŁADOWCA ROKU 2015 oraz PRZYJACIEL STUDENTA. W kategorii WYKŁADOWCA ROKU wyróżnienie otrzymał Pan Profesor Wojciech Saletra Dziekan naszego […]
5 listopada 2015
AKCJA ODDAWANIA KRWI-Zrejestrowano 40 krwiodawców

AKCJA ODDAWANIA KRWI-Zrejestrowano 40 krwiodawców

Na WPAiZ po raz kolejny miała miejsce AKCJA ODDAWANIA KRWI Zrejestrowano 40 krwiodawców, z których 26 oddało krew. DZIĘKUJEMY
14 października 2015
Wykład Pani Profesor Cornelii Pieper

Wykład Pani Profesor Cornelii Pieper

 Na WPAiZ odbył się wykład nt: „25 lat Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy – bilans i perspektywa na nowe wyzwania w […]
9 października 2015
INAUGURACJA NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2015/16

INAUGURACJA NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2015/16

 Na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania jak co roku odbyły się uroczyste INAUGURACJE NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2015/16 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego roku. Wykłady inauguracyjne wygłosili: prof. Konstanty […]
25 września 2015
JUBILEUSZ 60-TYCH URODZIN ORAZ 35-LECIA PRACY NAUKOWEJ DZIEKANA WZiA prof. UJK dr hab. WOJCIECHA SALETRY

JUBILEUSZ 60-TYCH URODZIN ORAZ 35-LECIA PRACY NAUKOWEJ DZIEKANA WZiA prof. UJK dr hab. WOJCIECHA SALETRY

  JUBILEUSZ 60-TYCH URODZIN ORAZ 35-LECIA PRACY NAUKOWEJ DZIEKANA WZiA prof. UJK dr hab. WOJCIECHA SALETRY
25 września 2015
ŚWIĘTO WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i ADMINISTRACJI

ŚWIĘTO WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i ADMINISTRACJI

 Po raz trzeci odbyło się ŚWIĘTO WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i ADMINISTRACJI, podczas którego uroczyście pożegnaliśmy absolwentów. Zostały także wręczone NAGRODY DZIEKANA za najlepsze prace magisterskie. Tegorocznymi laureatami byli: Wawrzyk Justyna –administracja […]
20 lipca 2015
Talenty Świętokrzyskie 2015

Talenty Świętokrzyskie 2015

 Wręczono 26 nagród oraz 22 wyróżnienia w kolejnej edycji konkursu „Talenty Świętokrzyskie”. Konkurs organizowany jest przez samorząd województwa świętokrzyskiego z myślą o wyróżnieniu pracy wybitnie uzdolnionych młodych ludzi. Talenty zostały […]
1 lipca 2015
REKRUTACJA 2015/2016 na Wydziale Zarządzania i Administracji.

REKRUTACJA 2015/2016 na Wydziale Zarządzania i Administracji.

REKRUTACJA 2015/2016 na Wydziale Zarządzania i Administracji cieszy się wśród przyszłych studentów ogromną popularnością.
30 maja 2015
Medal dla prof. UJK dr hab. Andrzeja Szplita

Medal dla prof. UJK dr hab. Andrzeja Szplita

Medal dla prof. UJK dr hab. Andrzeja Szplita za osiągnięcia współpracy między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie . Medal przyznał Rektor UEK prof. dr hab. Andrzej […]
25 maja 2015
I Uniwersytecki Konkurs Wiedzy o Świecie Współczesnym

I Uniwersytecki Konkurs Wiedzy o Świecie Współczesnym

 Na Wydziale Zarządzania i Administracji UJK odbył się I Uniwersytecki Konkurs Wiedzy o Świecie Współczesnym.Zwycięzcami konkursu zostali: I miejsce – Piotr Marcinkowski, II miejsce – Michał Stefańczyk, III miejsce – […]
20 maja 2015
Spotkanie z doktorem Januszem Onyszkiewiczem

Spotkanie z doktorem Januszem Onyszkiewiczem

Na Wydziale Zarządzania i Administracji odbyło się spotkanie z doktorem Januszem Onyszkiewiczem, byłym Ministrem Obrony Narodowej. Rozmowa dotyczyła bezpieczeństwa Polski w kontekście kryzysu. Organizatorzy: SKN HOMO POLITICUS
28 kwietnia 2015
Spotkanie z kandydatem na Prezydenta RP Panem Pawłem Kukizem

Spotkanie z kandydatem na Prezydenta RP Panem Pawłem Kukizem

 Studenckie Koło Naukowe “HOMO POLITICUS” zorganizowało na Wydziale Zarządzania i Administracji spotkanie z kandydatem na Prezydenta RP Panem Pawłem Kukizem
15 kwietnia 2015
Spotkanie z najmłodszym prezydentem w Polsce

Spotkanie z najmłodszym prezydentem w Polsce

 Studenckie Koło Naukowe “SOCIETAS” zorganizowało spotkanie z absolwentem kierunku POLITOLOGIA Wydziału Zarządzania i Administracji, najmłodszym prezydentem w Polsce, Panem MARKIEM MATERKIEM, spotkanie odbyło się w ramach DNIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
15 kwietnia 2015
Spotkanie z Panem ROMUALDEM SZEREMETIEWEM

Spotkanie z Panem ROMUALDEM SZEREMETIEWEM

 Studenckie Koło Naukowe “HOMO POLITICUS” zorganizowało spotkanie z Panem ROMUALDEM SZEREMETIEWEM polskim politykiem, publicystą, doktorem habilitowanym nauk wojskowych, oficerem rezerwy WP, posłem na Sejm III kadencji, byłym wiceministrem obrony narodowej, […]
14 kwietnia 2015
Zjazd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Zjazd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

 Na Wydziale Zarządzania i Administracji odbył się zjazd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Kielcach. W trakcje zjazdu zostały wręczone przez Prezesa Zarządu Oddziału prof. dr hab. Andrzeja Szplita oraz Wiceprezesa Oddziału […]
26 marca 2015
Inauguracja Świętokrzyskiej Legii Akademickiej

Inauguracja Świętokrzyskiej Legii Akademickiej

na Wydziale Zarządzania i Administracji UJK w obecności Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generała Stanisława Kozieja odbyła się uroczysta inauguracja Świętokrzyskiej Legii Akademickiej. Świętokrzyska Legia Akademicka ma charakter organizacji pro obronnej […]
17 marca 2015
PROFESURA BELWEDERSKA PANA PROFESORA KRZYSZTOFA KUBIAKA

PROFESURA BELWEDERSKA PANA PROFESORA KRZYSZTOFA KUBIAKA

. – PROFESURA BELWEDERSKA PANA PROFESORA KRZYSZTOFA KUBIAKA Pan Profesor Krzysztof Kubiak z Katedry Krajów Europy Północnej Wydziału Zarządzania i Administracji UJK otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego nominację […]
29 stycznia 2015
Wręczenie Stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wręczenie Stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

29 stycznia 2015 r. odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla 18 studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w tym 13 studentów z Wydziału Zarządzania i Administracji.Podczas […]
20 stycznia 2015
AKCJA HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI “KREW DAREM ŻYCIA”

AKCJA HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI “KREW DAREM ŻYCIA”

    W dniu 20 stycznia 2015 r. na Wydziale Zarządzania i Administracji po raz kolejny miała miejsce AKCJA HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI “KREW DAREM ŻYCIA” zorganizowana przez mgr Katarzynę Krzak Koordynatora WZiA […]
6 listopada 2014
TALENTY ŚWIĘTOKRZYSKIE 2014

TALENTY ŚWIĘTOKRZYSKIE 2014

6 listopada 2014 r. Już po raz piętnasty Samorząd Województwa Świętokrzyskiego przyznał nagrody młodym mieszkańcom regionu, którzy już pokazali próbkę swojego talentu. W tym roku przyznano 25 nagród i 20 wyróżnień […]
10 października 2014
Inauguracje Nowego Roku Akademickiego 2014/2015 studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Inauguracje Nowego Roku Akademickiego 2014/2015 studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

9-10 października 2014 r. Na Wydziale Zarządzania i Administracji odbyły się uroczyste Inauguracje Nowego Roku Akademickiego 2014/2015 dla studentów I roku Iº studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Wykłady inauguracyjne wygłosili: z-ca […]
26 września 2014
bchody ŚWIĘTA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI

Obchody ŚWIĘTA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI

26 września 2014 r. W Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu odbyły się coroczne obchody ŚWIĘTA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI. W trakcie uroczystości miało miejsce: wręczenie dyplomów absolwentom, wręczenie nagród za najlepszą […]
26 czerwca 2014
REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI

16 czerwca 2014
Podpisanie przez Dziekana prof. UJK dr hab. Wojciech Saletra oraz Staroste Pińczowskiego Zbigniewa Kierkowskiego porozumienia określającego wzajemną współpracę

Podpisanie przez Dziekana prof. UJK dr hab. Wojciech Saletra oraz Staroste Pińczowskiego Zbigniewa Kierkowskiego porozumienia określającego wzajemną współpracę

16 czerwca 2014 r. Dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji UJK prof. UJK dr hab. Wojciech Saletra wraz z doktorem Ryszardem Stefańskim oraz Starosta Pińczowski Zbigniew Kierkowski podpisali porozumienie określające wzajemną […]
5 czerwca 2014
Spotkanie z Sekretarzem Generalnym Sojuszu Lewicy Demokratycznej dr Krzysztofem Gawkowskim

Spotkanie z Sekretarzem Generalnym Sojuszu Lewicy Demokratycznej dr Krzysztofem Gawkowskim

W dniu 5 czerwca 2014 r. w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu odbyło się spotkanie studentów WZiA z Sekretarzem Generalnym Sojuszu Lewicy Demokratycznej dr Krzysztofem Gawkowskim nt: “ Transformacja ustrojowa i jej […]
20 maja 2014
DEBATA “ EUROPA DZIŚ I JUTRO”

DEBATA “ EUROPA DZIŚ I JUTRO”

W dniu 20 maja 2014 r. w  Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu przy Wydziale Zarządzania  i Administracji odbyła się DEBATA nt: “ EUROPA DZIŚ I JUTRO”, w której wzięli udział kandydaci do Parlamentu […]
19 maja 2014
Spotkanie z kandydatem do Parlamentu Europejskiego Panem Andrzejem Szejną

Spotkanie z kandydatem do Parlamentu Europejskiego Panem Andrzejem Szejną

W dniu 19 maja 2014 r. w  Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu przy Wydziale Zarządzania i Administracji obyło się spotkanie studentów z kandydatem do Parlamentu Europejskiego Panem Andrzejem Szejną reprezentujący SLD […]
13 maja 2014
Spotkanie z kandydatką do Parlamentu Europejskiego Panią Różą Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN nt: “ EUROPOSEŁ-zawód czy powołanie?”

Spotkanie z kandydatką do Parlamentu Europejskiego Panią Różą Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN nt: “ EUROPOSEŁ-zawód czy powołanie?”.

W dniu 13 maja 2014 r. w  Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu przy Wydziale Zarządzania i Administracji w Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości przy Wydziale Zarządzania i Administracji odbyło się spotkanie z kandydatką […]
24 kwietnia 2014
Spotkanie z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Przemysławem Wiplerem

Spotkanie z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Przemysławem Wiplerem

W dniu 24 kwietnia 2014 roku w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu przy Wydziale Zarządzania i Administracji odbyło się spotkanie z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Przemysławem Wiplerem, który wygłosił wykład dla […]
26 marca 2014
DEBATA UKRAIŃSKA

DEBATA UKRAIŃSKA

W dniu 26 marca 2014 r. Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu przy Wydziale Zarządzania  i Administracji odbyła się  DEBATA UKRAIŃSKA, w której uczestniczyli przedstawiciele najważniejszych polskich partii politycznych: Platformę Obywatelską reprezentował […]
12 marca 2014
Spotkanie Rady Partnerów ds. Biznesu i Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Spotkanie Rady Partnerów ds. Biznesu i Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

12 marca 2014 r.w Centrum Przedsiębiorczości i  Biznesu, odbyło się kolejne spotkanie Rady Partnerów ds. Biznesu i Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Spotkanie to było […]
30 stycznia 2014
Uroczyste wręczenie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w rekordowej liczbie 31 studentów UJK

Uroczyste wręczenie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w rekordowej liczbie 31 studentów UJK

29 stycznia 2014 r. Na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w rekordowej liczbie 31 studentów UJK, w tym 19 z Wydziału […]
21 stycznia 2014
Uroczyste obchody 40-lecia pracy naukowej prof. zw. dr hab. Ryszarda M. Czarnego

Uroczyste obchody 40-lecia pracy naukowej prof. zw. dr hab. Ryszarda M. Czarnego

21 stycznia 2014 r. w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu przy Wydziale Zarządzania i Administracji UJK miały miejsce uroczyste obchody 40-lecia pracy naukowej prof. zw. dr hab. Ryszarda M. Czarnego, byłego […]
13 stycznia 2014
Wykład dr. hab. Tadeusza Cegielskiego, wybitnego historyka, powieściopisarza i propagatora wiedzy na temat wolnomularstwa.

Wykład dr. hab. Tadeusza Cegielskiego, wybitnego historyka, powieściopisarza i propagatora wiedzy na temat wolnomularstwa.

13 stycznia 2014 r. w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu przy Wydziale Zarządzania i Administracji UJK odbył się wykład dr. hab. Tadeusza Cegielskiego, wybitnego historyka, powieściopisarza i propagatora wiedzy na temat […]
10 stycznia 2014

II etap XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

W dniu 10 stycznia 2014 roku w Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości przy Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbył się kolejny II etap (okręgowy) XXVII Olimpiady Wiedzy […]
18 marca 2013
Deregulacja dostępu do zawodów regulowanych – wykład Jarosława Gowina

Deregulacja dostępu do zawodów regulowanych – wykład Jarosława Gowina Ministra Sprawiedliwości

18.03.2013r. – Deregulacja dostępu do zawodów regulowanych – wykład Jarosława Gowina Minister Sprawiedliwości Gospodarz spotkania: Prodziekan prof. UJK dr hab. Artur Życki oraz Poseł Marzena Okła-Drewnowicz Gość honorowy: Wojewoda Świętokrzyski […]
10 stycznia 2013
ŚWIĘTOKRZYSKI KONKURS WIEDZY Z RACHUNKOWOŚCI

ŚWIĘTOKRZYSKI KONKURS WIEDZY Z RACHUNKOWOŚCI

10.01.2013r. – Na Wydziale Zarządzania i Administracji po raz kolejny został przeprowadzony ŚWIĘTOKRZYSKI KONKURS WIEDZY Z RACHUNKOWOŚCI dla szkół wyższych. Jest on efektem współpracy Uniwersytetu ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce […]