O Wydziale

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania


GaleriaWydarzeniaOferta dydaktyczna
Wydział Zarządzania i Administracji powstał 29 września 1992 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Rozpoczął wówczas kształcenie na dwóch kierunkach studiów: Zarządzanie i marketing oraz Nauki społeczne. Z biegiem lat powstały nowe kierunki studiów i obecnie na Wydziale kształcą się studenci na 9 kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo narodowe, Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Logistyka, Politologia, Prawo, Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie. Konsekwencją rozwoju Wydziału była zmiana nazwy w 2015 r. na Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania. Ostatnie dwudziestolecie funkcjonowania Wydziału, to okres intensywnej pracy wszystkich dotychczasowych Dziekanów na rzecz jego rozwoju.

Władze Wydziału

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania

prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia