O Wydziale

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania


GaleriaWydarzeniaOferta dydaktyczna
Wydział Zarządzania i Administracji powstał 29 września 1992 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Rozpoczął wówczas kształcenie na dwóch kierunkach studiów: Zarządzanie i marketing oraz Nauki społeczne. Z biegiem lat powstały nowe kierunki studiów i obecnie na Wydziale kształcą się studenci na 9 kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo narodowe, Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Logistyka, Politologia, Prawo, Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie. Konsekwencją rozwoju Wydziału była zmiana nazwy w 2015 r. na Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania. Ostatnie dwudziestolecie funkcjonowania Wydziału, to okres intensywnej pracy wszystkich dotychczasowych Dziekanów na rzecz jego rozwoju.

Władze Wydziału

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania

prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia


Informujemy, że na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, wszystkie zajęcia w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.
Czcionka
Wysoki kontrast