Obchody ŚWIĘTA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI

26 września 2014 r. W Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu odbyły się coroczne obchody ŚWIĘTA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI.

W trakcie uroczystości miało miejsce: wręczenie dyplomów absolwentom, wręczenie nagród za najlepszą pracę magisterską powstałą w minionym roku akademickim oraz listów gratulacyjnych promotorom tych prac ,wręczenie listu gratulacyjnego Redaktorowi Naczelnemu czasopisma Miscellanea Oeconomicae prof. UJK dr hab. Andrzejowi Szplitowi.

Czcionka
Wysoki kontrast