Ogłoszenie dla studentów

zgodnie z Zarządzeniem Rektora 109/2020 z dnia 19 maja 2020 roku W  SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2 WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH NADAL NALEŻY OGRANICZYĆ DO MINIMUM BEZPOŚREDNIE KONTAKTY POMIĘDZY PRACOWNIKAMI/PRACOWNIKAMI I
INTERESANTAMI ZALECA SIĘ WYKORZYSTYWANIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ KONTAKTÓW TELEFONICZNYCH, podania (wnioski) studentów (w tym m.in. dotyczące pomocy materialnej) należy doręczać za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany) lub poczty tradycyjnej.

 

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH

prof. UJK dr hab. Joanna Grzela

Informujemy, że na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, wszystkie zajęcia w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.
Czcionka
Wysoki kontrast