Ogłoszenie dla studentów

zgodnie z Zarządzeniem Rektora 109/2020 z dnia 19 maja 2020 roku W  SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2 WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH NADAL NALEŻY OGRANICZYĆ DO MINIMUM BEZPOŚREDNIE KONTAKTY POMIĘDZY PRACOWNIKAMI/PRACOWNIKAMI I
INTERESANTAMI ZALECA SIĘ WYKORZYSTYWANIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ KONTAKTÓW TELEFONICZNYCH, podania (wnioski) studentów (w tym m.in. dotyczące pomocy materialnej) należy doręczać za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany) lub poczty tradycyjnej.

 

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH

prof. UJK dr hab. Joanna Grzela

Informacje dla studentów ostatnich lat studiów

Czcionka
Wysoki kontrast