Opiekunowie praktyk

Zarządzanie I st. – dr Agnieszka Predygier
Zarządzanie II st. – dr Monika Stelmaszczyk
Logistyka I st. – dr Kamil Wiśniewski
Bezpieczeństwo narodowe I i II st. – dr Tomasz Jarocki
Ekonomia I i II st. – mgr Marcin Walczak
Finanse i Rachunkowość I st. – dr Łukasz Antos
Finanse i Rachunkowość II st. – mgr Magdalena Semaniak
Administracja I i II st. –  dr Monika Adamczyk
Prawo – dr Paulina Matyjas-Łysakowska
Kryminologia stosowana I st. – mgr Beata Stachurska
Stosunki międzynarodowe I st. – dr Aleksandra Kusztal
Studia skandynawskie I st. – dr Aleksandra Kusztal