Opiekunowie praktyk

Zarządzanie I st. – dr Jerzy Zamojski
Zarządzanie II st. – dr Monika Stelmaszczyk
Logistyka I st. – dr Kamil Wiśniewski
Bezpieczeństwo narodowe – dr Tomasz Jarocki
Ekonomia – mgr Marcin Walczak
Finanse i Rachunkowość – mgr Łukasz Antos
Administracja –  dr Monika Adamczyk
Prawo – Dr Paulina Matyjas-Łysakowska
Kryminologia stosowana – mgr Beata Stachurska
Stosunki międzynarodowe – dr Aleksandra Kusztal
Studia skandynawskie – dr Aleksandra Kusztal

UWAGA!!!


W dniu dzisiejszym(04.02.2020) nastąpiła zmiana adresów e-mail katedr i instytutów.
inp@ujk.edu.pl - instytut nauk prawnych
ismipp@ujk.edu.pl - instytut stosunków międzynarodowych i polityk publicznych
keif@ujk.edu.pl - katedra ekonomii i finansów
W przypadku keif@ujk.edu.pl wiadomości wysyłane na iekon@ujk.edu.pl będą normalnie dochodziły.


ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY


Czcionka
Wysoki kontrast