Opiekunowie praktyk

Zarządzanie I st. – dr Agnieszka Predygier
Zarządzanie II st. – dr Monika Stelmaszczyk
Logistyka I st. – dr Kamil Wiśniewski
Bezpieczeństwo narodowe I i II st. – dr Tomasz Jarocki
Ekonomia I i II st. – mgr Marcin Walczak
Finanse i Rachunkowość I st. – dr Łukasz Antos
Finanse i Rachunkowość II st. – mgr Magdalena Semaniak
Administracja I i II st. –  dr Monika Adamczyk
Prawo – dr Paulina Matyjas-Łysakowska
Kryminologia stosowana I st. – mgr Beata Stachurska
Stosunki międzynarodowe I st. – dr Aleksandra Kusztal
Studia skandynawskie I st. – dr Aleksandra Kusztal

Informujemy, że na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych zajęcia w semestrze letnim roku akad. 2020/2021 będą odbywały się w trybie zdalnym. Wyjątek stanowi kierunek Kryminologia stosowana - dwa przedmioty (laboratoria) na trzecim roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 1) Technologia i analiza materiałów kryminalistycznych oraz 2) Techniki molekularne w kryminalistyce – będą prowadzone metodą tradycyjną (kontakt bezpośredni) w siedzibie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.

Czcionka
Wysoki kontrast