Opiekunowie praktyk

Zarządzanie I st. – dr Jerzy Zamojski
Zarządzanie II st. – dr Monika Stelmaszczyk
Logistyka I st. – dr Kamil Wiśniewski
Bezpieczeństwo narodowe – dr Tomasz Jarocki
Ekonomia – mgr Marcin Walczak
Finanse i Rachunkowość – mgr Łukasz Antos
Administracja –  dr Monika Adamczyk
Prawo – Dr Paulina Matyjas-Łysakowska
Kryminologia stosowana – mgr Beata Stachurska
Stosunki międzynarodowe – dr Aleksandra Kusztal
Studia skandynawskie – dr Aleksandra Kusztal

Informacje dla studentów ostatnich lat studiów

Czcionka
Wysoki kontrast