Organizacja BHP w zarządzaniu zasobami pracy

 

Organizacja BHP w zarządzaniu zasobami pracy dla absolwentów studiów wyższych, osób chcących zajmować się problematyką BHP w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach,

Cel kształcenia

Dają dodatkowe kwalifikacje niezbędne do pracy w służbie bhp, bądź wykonywania zadań tej służby (Rozporządzenie Rady Ministrów  z dn. 02.11.2004 r.)

Możliwości zatrudnienia/typowe miejsca pracy

Organizacje komercyjne, organizacje non profit, instytucje administracji państwowej

Program

Organizacja BHP w zarządzaniu zasobami ludzkimi - plan studiow podyplomowych

Cena: 3200,-

REKRUTACJA

Informacje dla studentów ostatnich lat studiów

Czcionka
Wysoki kontrast