Organizacja i zarządzanie w hotelarstwie, gastronomii i turystyce (3-semestralne)

Organizacja i zarządzanie w hotelarstwie, gastronomii i turystyce (3-semestralne) dla kadry menedżerskiej, osób zajmujących kierownicze stanowiska w podmiotach branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej oraz osób zainteresowanych poznaniem specyfiki branży.

Dają dodatkowe kwalifikacje do zarządzania w turystyce, hotelarstwie i gastronomii.

Program:

Organizacja i zarządzanie w hotelarstwie, gastronomii i turystyce - plan studiow podyplomowych

 

Cena 4800

Informacje dla studentów ostatnich lat studiów

Czcionka
Wysoki kontrast