Podpisanie porozumienia w sprawie określenia wzajemnej współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Integracja Europa-Wschód a Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach

27.06.2016 r.   Na Wydziale Prawa , Administracji i Zarządzania zostało podpisane Porozumienie w sprawie określenia wzajemnej współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Integracja Europa-Wschód a Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach reprezentowanym przez Dziekana WPAiZ prof. UJK dr hab. Wojciecha Saletrę. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest ustalenie zasad wzajemnej współpracy Stron w zakresie popularyzacji wiedzy oraz związków pomiędzy organizacjami pozarządowymi (NGO), wspólnotą lokalną a szkołami wyższymi.

 

Czcionka
Wysoki kontrast