Prośba do studentów o honorowe oddawanie krwi

Szanowni Studenci,

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach zwraca się z ogromną prośbą o  pomoc w honorowym oddawaniu krwi.

W obliczu pandemii COVID-19 jesteśmy bardzo mocno ograniczani  w dotarciu do wielu miejsc i ludzi  aby pozyskać krew dla chorych.

Walka toczy się przede wszystkim w szpitalach nie tylko na polu walki z nowym patogenem, ale także na polu wielu innych chorób zagrażających życiu pacjentów.   

Drodzy Studenci  zgłaszajcie  się do siedziby RCKiK W Kielcach po wcześniejszym telefonicznym zarejestrowaniu się pod nr tel. 41 33 59 420 celem oddania krwi.

 Pandemia koronawirusa wpływa na życie nas wszystkich. Przed nami prawdziwy sprawdzian z człowieczeństwa, empatii i odpowiedzialności.

Informujemy, że na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, wszystkie zajęcia w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.
Czcionka
Wysoki kontrast