Przewody doktorskie – informacje ogólne

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 27 października 2008 r oraz uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 25 lutego 2019 r.

  • Regulamin przewodów doktorskich – pobierz  70 kB
  • Kwestionariusz osobowy(PDF) – pobierz   130 kB
  • Kwestionariusz osobowy(doc) – pobierz 42KB
  • Oświadczenie o udostępnianiu pracy doktorskiej – pobierz  155 kB
  • Wykaz dokumentów – pobierz  17 kB
  • Wymagania redakcyjne – pobierz 15 kB

UWAGA!!!


W dniu dzisiejszym(04.02.2020) nastąpiła zmiana adresów e-mail katedr i instytutów.
inp@ujk.edu.pl - instytut nauk prawnych
ismipp@ujk.edu.pl - instytut stosunków międzynarodowych i polityk publicznych
keif@ujk.edu.pl - katedra ekonomii i finansów
W przypadku keif@ujk.edu.pl wiadomości wysyłane na iekon@ujk.edu.pl będą normalnie dochodziły.


ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY


Czcionka
Wysoki kontrast