Przewody doktorskie – informacje ogólne

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 27 października 2008 r oraz uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 25 lutego 2019 r.

  • Regulamin przewodów doktorskich – pobierz  70 kB
  • Kwestionariusz osobowy(PDF) – pobierz   130 kB
  • Kwestionariusz osobowy(doc) – pobierz 42KB
  • Oświadczenie o udostępnianiu pracy doktorskiej – pobierz  155 kB
  • Wykaz dokumentów – pobierz  17 kB
  • Wymagania redakcyjne – pobierz 15 kB

Informacje dla studentów ostatnich lat studiów

Czcionka
Wysoki kontrast