Regulaminy

Statut Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
obowiązujący od dnia 27 października 2011 roku.

Pobierz w formacie pdf

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Regulamin organizacyjny Uczelni reguluje
zarządzenie Nr 45/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zmiany w Regulaminie organizacyjnym

Informujemy, że na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, wszystkie zajęcia w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.
Czcionka
Wysoki kontrast