Regulaminy

Statut Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
obowiązujący od dnia 27 października 2011 roku.

Pobierz w formacie pdf

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Regulamin organizacyjny Uczelni reguluje
zarządzenie Nr 45/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zmiany w Regulaminie organizacyjnym