Rekrutacja – Studenci

WYNIKI REKRUTACJI

Wyniki rekrutacji na kurs EXCEL – poziom podstawowy

Wyniki rekrutacji na kurs Dla Kandydatów na Księgowego I stopnia

Wyniki rekrutacji na kurs Program Płatnik

Wyniki rekrutacji na szkolenie Zarządzanie czasem własnym i innych ludzi

Wyniki rekrutacji na szkolenie Zarządzanie projektami

Wyniki rekrutacji na szkolenie Coaching for People Leaders


Formularz zgłoszeniowy do projektu : LINK

Deklaracja uczestnictwa: LINK

Oświadczenie Uczestnika Projektu: LINK


TERMINY REKRUTACJI

Kierunki studiów: Administracja (I i II st.), Prawo, Finanse i Rachunkowość (I st.), Bezpieczeństwo Narodowe (II st.), Kryminologia (I st.), Ekonomia (I i II st.), Zarządzanie (I i II st.), Stosunki Międzynarodowe (I st.) oraz Logistyka (I st.).

PROJEKT OBEJMUJE STUDENTÓW, KTÓRZY W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 ROZPOCZĘLI KSZTAŁCENIE JAKO STUDENCI PIERWSZEGO ROKU – AKTUALNIE SĄ STUDENTAMI 2 ROKU
oraz na kierunku
PRAWO – (jednolite magisterskie), którzy w roku akademickim 2020/2021 są studentami czwartego roku

Lp.

DATA

GODZINY

MIEJSCE

1.

19.10.2020 r.

13.00-16.00

pok. 11,
parter
budynek środkowy WPiNS (w którym znajdują się dziekanaty).

2.

20.10.2020 r.

14.30-17.00

3.

22.10.2020 r.

10.30-12.30

4.

27.10.2020 r.

13.00-15.30

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Formularz zgłoszeniowy
  • Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  • Oświadczenie uczestnika projektu
  • Zaświadczenie o statusie studenta i średniej ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów

Informujemy, że na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych zajęcia w semestrze letnim roku akad. 2020/2021 będą odbywały się w trybie zdalnym. Wyjątek stanowi kierunek Kryminologia stosowana - dwa przedmioty (laboratoria) na trzecim roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 1) Technologia i analiza materiałów kryminalistycznych oraz 2) Techniki molekularne w kryminalistyce – będą prowadzone metodą tradycyjną (kontakt bezpośredni) w siedzibie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.

Czcionka
Wysoki kontrast