Rekrutacja studentów i pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ KA107 i dodatkowa rekrutacja dla studentów Erasmus+ KA103

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy rekrutację do projektu Erasmus+ KA107 Współpraca z Krajami Partnerskimi (poza UE), która potrwa do 31 PAŹDZIERNIKA BR.
Projekt dotyczy wymiany z uczelniami partnerskimi w Albanii, Chinach, Gruzji, Japonii, Rosji, Stanach Zjednoczonych oraz na Ukrainie i
obejmuje:

      * krótkoterminowe wyjazdy pracowników o charakterze dydaktycznym i szkoleniowym (7 dni pobytu w uczelni + 2 dni podróży)
      * wyjazdy studentów w celu zrealizowania jednego semestru studiów w zagranicznej uczelni

Wyjazdy studentów objęte akcją KA107 będą realizowane w semestrze letnim, natomiast wyjazdy pracowników w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2019/2020. Szczegółowe informacje, w tym zasady kwalifikacji do wyjazdów, znajdują się na stronie Erasmus+ w UJK w zakładce Erasmus+ KA107 [1]. Uczelnie partnerskie biorące udział w projekcie, z podziałem na kierunki, rodzaje i liczbę mobilności oraz wysokość dofinansowania przedstawia wykaz uczelni partnerskich [2

Jednocześnie prowadzimy dodatkowy nabór dla studentów na wyjazdy do zagranicznych instytucji na studia i praktyki w krajach programu (Erasmus+ KA103) – wymiana w semestrze letnim 2019/2020.


[1] http://www.erasmus.ujk.edu.pl/erasmus-ka107/
[2] https://erasmus.ujk.edu.pl/erasmus-ka107/uczelnie-partnerskie/

Informujemy, że na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, wszystkie zajęcia w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.
Czcionka
Wysoki kontrast