Rekrutacja

Etapy rekrutacji: LINK

Formularz zgłoszeniowy do projektu : LINK

Deklaracja uczestnictwa: LINK

Oświadczenie Uczestnika Projektu: LINK

Terminy, w których kandydaci z kierunków: Administracja, Bezpieczeństwo Narodowe oraz Ekonomia chcący odbyć staż mogą złożyć wymagane dokumenty (tj. formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu z załączonymi dokumentami/ kserokopiami potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów rekrutacji) przedstawiają się następująco:
Lp. Data Godziny Miejsce
1 11.03.2020 r. 11:00 - 13:00 pok. 110, I piętro, budynek środkowy WPiNS
2 13.03.2020 r. 11:00 - 13:00
3 16.03.2020 r. 9:00 - 11:00
4 18.03.2020 r. 11:00 - 13:00
Osoby zakwalifikowane do projektu:

Lista rankingowa Administracja - pobierz
Lista rankingowa Bezpieczeństwo narodowe - pobierz
Lista rankingowa Ekonomia - pobierz
Terminy, w których kandydaci z kierunków: Logistyka, Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie chcący odbyć staż mogą złożyć wymagane dokumenty (tj. formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu z załączonymi dokumentami/ kserokopiami potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów rekrutacji) przedstawiają się następująco:
Lp. Data Godziny Miejsce
1 09.03.2020 r. 11:20 - 12:20 pok. 2/24 CPiB
2 10.03.2020 r. 11:20 - 12:40
3 17.03.2020 r. 8:00 - 11:00
4 18.03.2020 r. 10:00-11:10
Lista osób zakwalifikowanych do projektu - Finanse i rachunkowość Lista osób zakwalifikowanych do projektu - Logistyka Lista osób zakwalifikowanych do projektu - Zarządzanie
Terminy, w których kandydaci z kierunków: Logistyka oraz Finanse i Rachunkowość chcący odbyć staż mogą złożyć wymagane dokumenty (tj. formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu z załączonymi dokumentami/ kserokopiami potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów rekrutacji) przedstawiają się następująco:
Lp. Data Godziny Miejsce
1 12.03.2019 r. 11:00 - 13:00 p. 112 Instytut Zarządzania
2 13.03.2019 r. 11:00 - 13:00
3 15.03.2019 r. 9:00 - 11:00
4 21.03.2019 r. 13:00 - 15:00
Osoby zakwalifikowane do projektu:
  • Lista rankingowa FiR - pobierz
  • Lista rankingowa FiR uzupełniająca - pobierz
  • Lista rankingowa Logistyka - pobierz
Czcionka
Wysoki kontrast