Rekrutacja

Etapy rekrutacji: LINK

Formularz zgłoszeniowy do projektu : LINK

Deklaracja uczestnictwa: LINK

Oświadczenie Uczestnika Projektu: LINK

Terminy, w których kandydaci z kierunków: Logistyka oraz Finanse i Rachunkowość chcący odbyć staż mogą złożyć wymagane dokumenty (tj. formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu z załączonymi dokumentami/ kserokopiami potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów rekrutacji) przedstawiają się następująco:

Lp. Data Godziny Miejsce
1 12.03.2019 r. 11:00 – 13:00 p. 112 Instytut Zarządzania
2 13.03.2019 r. 11:00 – 13:00
3 15.03.2019 r. 9:00 – 11:00
4 21.03.2019 r. 13:00 – 15:00

Osoby zakwalifikowane do projektu:

  • Lista rankingowa FiR – pobierz
  • Lista rankingowa FiR uzupełniająca – pobierz
  • Lista rankingowa Logistyka – pobierz

UWAGA!!!


Od 04.02.2020r. nastąpiła zmiana adresów e-mail katedr i instytutów.
inp@ujk.edu.pl - instytut nauk prawnych
ismipp@ujk.edu.pl - instytut stosunków międzynarodowych i polityk publicznych
keif@ujk.edu.pl - katedra ekonomii i finansów
W przypadku keif@ujk.edu.pl wiadomości wysyłane na iekon@ujk.edu.pl będą normalnie dochodziły.


ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY


Czcionka
Wysoki kontrast