Rekrutacja

Etapy rekrutacji: LINK

Formularz zgłoszeniowy do projektu : LINK

Deklaracja uczestnictwa: LINK

Oświadczenie Uczestnika Projektu: LINK

Oświadczenie Stażysty do Umowy stażowej: LINK

Terminy, w których kandydaci z kierunków: Administracja, Bezpieczeństwo Narodowe, Ekonomia oraz Prawo chcący odbyć staż mogą złożyć wymagane dokumenty (tj. formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu z załączonymi dokumentami/ kserokopiami potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów rekrutacji) przedstawiają się następująco:
Lp. Data Godziny Miejsce
1 11.03.2021 r. 11:00 - 13:00 Sala nr 9 WPiNS budynek B środkowy (w którym znajdują się dziekanaty)
2 12.03.2021 r. 11:00 - 13:00
3 18.03.2021 r. 11:00 - 13:00
4 19.03.2021 r. 12:00 - 14:00
Osoby zakwalifikowane do projektu:
Lista rankingowa Administracja POBIERZ
Lista rankingowa Bezpieczeństwo narodowe POBIERZ
Lista rankingowa Ekonomia POBIERZ
Lista rankingowa Prawo POBIERZ
Terminy, w których kandydaci z kierunków: Administracja, Bezpieczeństwo Narodowe oraz Ekonomia chcący odbyć staż mogą złożyć wymagane dokumenty (tj. formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu z załączonymi dokumentami/ kserokopiami potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów rekrutacji) przedstawiają się następująco:
Lp. Data Godziny Miejsce
1 11.03.2020 r. 11:00 - 13:00 pok. 110, I piętro, budynek środkowy WPiNS
2 13.03.2020 r. 11:00 - 13:00
3 16.03.2020 r. 9:00 - 11:00
4 18.03.2020 r. 11:00 - 13:00
II nabór
1 02.07.2020 r. 11:00 - 12:30 pokój 9, parter, budynek B(środkowy)
2 03.07.0202 r. 12:00 - 14:00
Osoby zakwalifikowane do projektu:
Lista rankingowa Administracja w I naborze - pobierz
Lista rankingowa Bezpieczeństwo narodowe w I naborze - pobierz
Lista rankingowa Ekonomia w I naborze - pobierz

Lista rankingowa Administracja w II naborze - pobierz
Lista rankingowa Bezpieczeństwo narodowe w II naborze - pobierz
Lista rankingowa Ekonomia w II naborze - pobierz
Przebieg procesu rekrutacji dla kandydatów z kierunków: Logistyka, Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie chcących odbyć staż:
Lp. Terminy Działania
1 08.03.2021r.- 12.03.2021 r. Przesłanie na adres mailowy izabela.konieczna@ujk.edu.pl skanów FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO KANDYDATA DO PROJEKTU z dołączonymi dokumentami/kserokopiami, potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów rekrutacji
2 Do 20.03.2021 r. Przesłanie na adres Wydziału Prawa i Nauk Społecznych w kopercie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, oryginału dokumentów przesłanych skanem (FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO KANDYDATA DO PROJEKTU wraz z załącznikami)
Lista rankingowa Finanse i rachunkowość - POBIERZ
Lista rankingowa Logistyka - POBIERZ
Lista rankingowa Zarządzanie - POBIERZ
Dodatkowa rekrutacja - kierunek Zarządzanie

DODATKOWA REKRUTACJA NA STAŻE

Kandydaci z kierunków: Logistyka, Finanse i rachunkowość oraz Zarządzanie chcący odbyć staż mogą złożyć wymagane dokumenty (tj. formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu z załączonymi dokumentami/ kserokopiami potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów rekrutacji) 19.06.2020 r. w pok. 201 w godz. 7:30-8:30 Terminy, w których kandydaci z kierunków: Logistyka, Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie chcący odbyć staż mogą złożyć wymagane dokumenty (tj. formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu z załączonymi dokumentami/ kserokopiami potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów rekrutacji) przedstawiają się następująco:
Lp. Data Godziny Miejsce
1 09.03.2020 r. 11:20 - 12:20 pok. 2/24 CPiB
2 10.03.2020 r. 11:20 - 12:40
3 17.03.2020 r. 8:00 - 11:00
4 18.03.2020 r. 10:00-11:10

Lista osób zakwalifikowanych do projektu - Finanse i rachunkowość
Lista osób zakwalifikowanych do projektu - Logistyka
Lista osób zakwalifikowanych do projektu - Zarządzanie
Lista osób zakwalifikowanych do projektu w ramach naboru uzupełniającego - Logistyka
Lista osób zakwalifikowanych do projektu w ramach naboru uzupełniającego - Zarządzanie
Terminy, w których kandydaci z kierunków: Logistyka oraz Finanse i Rachunkowość chcący odbyć staż mogą złożyć wymagane dokumenty (tj. formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu z załączonymi dokumentami/ kserokopiami potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów rekrutacji) przedstawiają się następująco:
Lp. Data Godziny Miejsce
1 12.03.2019 r. 11:00 - 13:00 p. 112 Instytut Zarządzania
2 13.03.2019 r. 11:00 - 13:00
3 15.03.2019 r. 9:00 - 11:00
4 21.03.2019 r. 13:00 - 15:00
Osoby zakwalifikowane do projektu:
  • Lista rankingowa FiR - pobierz
  • Lista rankingowa FiR uzupełniająca - pobierz
  • Lista rankingowa Logistyka - pobierz