Seminarium naukowe nt. „Determinanty skuteczności zarządzania instytucjami publicznymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne”

W dniu 22 lutego 2017 r. w auli głównej Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyło się Seminarium Naukowe nt. „Determinanty skuteczności zarządzania instytucjami publicznymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne”. Zostało ono zorganizowane przez Instytut Zarządzania Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, we współpracy z Instytutem Nauk Społecznych Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Katedrą Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Katedrą Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wydziału Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Celem seminarium było określenie wyznaczników skuteczności zarządzania jednolitymi umundurowanymi formacjami nadzorowanymi lub podległymi ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
W seminarium udział wzięli pracownicy ośrodków akademickich z Kielc, Warszawy, Krakowa, Szczytna, Siedlec, Dąbrowy Górniczej oraz studenci Instytutu Zarządzania Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Czcionka
Wysoki kontrast