Skład osobowy Katedry Ekonomii i Finansów

Zakład Makroekonomii

Kierownik Zakładu dr hab. Piotr Misztal, prof. UJK 

 1. dr hab. Piotr Misztal, prof. UJK
 2. prof. Jerzy Szczepański
 3. dr hab. Nadija Mikula, prof. UJK
 4. dr Marcin Banaszek
 5. dr Katarzyna Chojnacka
 6. dr Anna Dybała
 7. dr Renata Jedlińska
 8. dr Edyta Łyżwa
 9.  dr Beata Rogowska
 10. dr Agata Szydlik-Leszczyńska

Zakład Mikroekonomii

Kierownik Zakładu dr hab. Andrzej Pawlik, prof. UJK

 1. dr hab. Andrzej Pawlik, prof. UJK
 2. dr hab. Mieczysław Poborski, prof. UJK
 3. dr Paweł Dziekański
 4. dr Magdalena Piłat-Borcuch
 5. dr Ewa Kraska
 6. dr Wojciech Pietrowski
 7. dr Monika Siwek

 

 

 

Zakład Finansów i Rachunkowości

Kierownik Zakładu dr hab. Grzegorz Drozdowski, prof. UJK

 1. dr hab. Grzegorz Drozdowski, prof. UJK
 2. dr hab. Piotr Bury, prof. UJK
 3. dr hab. Natalia Wasilewska, prof. UJK
 4. dr Łukasz Antos
 5. dr Magdalena Dąbkowska-Dworniak
 6. dr Małgorzata Garstka
 7. dr Aleksandra Pisarska
 8. dr Joanna Rogalska
 9. dr Ireneusz Skłodowski
 10. dr Dorota Słowik
 11. dr Marta Wiśniewska
 12. dr Paulina Wiączek
 13. mgr Magdalena Semaniak
 14. mgr Andrzej Kowalczyk
 15. mgr Marcin Walczak

Zakład Metod Ilościowych

Kierownik Zakładu
dr Kinga Stęplewska od 01.10.2020 do 28.02.2021
prof. Yaroslav Yeleyko od 01.03.2021 do 31.08.2024

 1. prof. Yarosłav Yeleyko
 2. dr hab. Ljubov Shevchuk, prof. UJK
 3. dr Artur Borcuch
 4. dr Michał Stachura
 5. dr Monika Stachowicz
 6. dr Kinga Stęplewska
 7. dr Anna Witaszczyk
 8. dr Barbara Wodecka
 9. mgr Mariusz Matla
 10. mgr Sławomir Popławski

 

Informujemy, że na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych zajęcia w semestrze letnim roku akad. 2020/2021 będą odbywały się w trybie zdalnym. Wyjątek stanowi kierunek Kryminologia stosowana - dwa przedmioty (laboratoria) na trzecim roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 1) Technologia i analiza materiałów kryminalistycznych oraz 2) Techniki molekularne w kryminalistyce – będą prowadzone metodą tradycyjną (kontakt bezpośredni) w siedzibie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.

Czcionka
Wysoki kontrast