Skład osobowy Katedry Ekonomii i Finansów

Zakład Makroekonomii

 1. Dr hab. Piotr Misztal, prof. UJK
 2. Dr hab. Nadija Mikula, prof. UJK
 3. Prof. Jerzy Szczepański
 4. Dr Renata Jedlińska
 5. Dr Anna Dybała
 6.  Dr Marcin Banaszek
 7. Dr Beata Rogowska
 8. Dr Agata Szydlik-Leszczyńska
 9. Dr Katarzyna Chojnacka

Zakład Mikroekonomii

 1. Dr hab. Andrzej Pawlik, prof. UJK
 2. Dr hab. Mieczysław Poborski, prof. UJK
 3. Dr Paweł Dziekański
 4. Dr Magdalena Piłat-Borcuch
 5. Dr Ewa Kraska
 6. Dr Olga Braziewicz-Kumor
 7. Dr inż. Mirosława Nowak
 8. Dr Monika Siwek
 9. Dr Dorota Słowik
 10. Dr Edyta Łyżwa
 11. Dr Wojciech Pietrowski

Zakład Finansów i Rachunkowości

 1. Dr hab. Natalia Vasilevska, prof. UJK
 2. Dr hab. Piotr Bury, prof. UJK
 3. Dr Małgorzata Garstka
 4. Dr Artur Borcuch
 5. Mgr Marcin Walczak
 6. Dr Łukasz Antos
 7. Dr Ireneusz Skłodowski
 8. Dr Marta Wiśniewska
 9. Dr Joanna Rogalska
 10. Dr Magdalena Dąbkowska-Dworniak
 11. Mgr Andrzej Kowalczyk

Zakład Metod Ilościowych

 1. Prof. Yarosłav Yeleyko
 2. Dr hab. Ljubov Shevchuk, prof. UJK
 3. Dr Michał Stachura
 4. Dr Monika Stachowicz
 5. Dr Barbara Wodecka
 6. Dr Kinga Stęplewska
 7. Dr Anna Witaszczyk
 8. Mgr Mariusz Matla
 9. Mgr Sławomir Popławski

Pracownicy dydaktyczni:

 • Dr Edyta Łyżwa
 • Mgr Andrzej Kowalczyk
 • Mgr Mariusz Matla
 • Mgr Sławomir Popławski

UWAGA!!!


Od 04.02.2020r. nastąpiła zmiana adresów e-mail katedr i instytutów.
inp@ujk.edu.pl - instytut nauk prawnych
ismipp@ujk.edu.pl - instytut stosunków międzynarodowych i polityk publicznych
keif@ujk.edu.pl - katedra ekonomii i finansów
W przypadku keif@ujk.edu.pl wiadomości wysyłane na iekon@ujk.edu.pl będą normalnie dochodziły.


ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY


Czcionka
Wysoki kontrast