Skład osobowy Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie

Zakład Teorii Metodologii Bezpieczeństwa
kierownik Zakładu – dr hab. prof. UJK Andrzej Dawidczyk

 1. dr hab. prof. UJK Ryszard Stefański 
 2. dr hab. prof. UJK Jerzy Prochwicz 
 3. dr hab. prof. UJK Jan Zych
 4. dr Rafał Kołodziejczyk
 5. dr Jerzy Kozioł

Zakład Studiów Strategicznych
kierownik Zakładu – dr hab. prof. UJK Ryszard Niedźwiecki

 1. prof. dr hab. Marian Kozub
 2. dr hab. prof. UJK Mirosław Banasik
 3. dr Adrian Mitręga
 4. dr Magdalena Molendowska
 5. dr Agnieszka Rogozińska
 6. dr Joanna Werner
 7. dr Anna Zagórska

Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego
kierownik Zakładu –  prof. dr hab. Krzysztof Kubiak

 1. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
 2. dr hab. prof. UJK Joanna Grzela 
 3. dr hab. prof. UJK Iwona Wrońska, 
 4. dr hab. prof. UJK Marian Lutostański
 5. dr hab. Violetta Gul-Rechlewicz
 6. dr Marek Cendrowski
 7. mgr Kamila Jakubczak – Krawczyńska

Zakład Bezpieczeństwa Społecznego i Ekonomicznego
kierownik Zakładu – dr hab. prof. UJK Marek Leszczyński 

 1. dr hab. prof. UJK Wojciech Saletra
 2. dr hab. prof. UJK Roman Stawicki
 3. dr hab. prof. UJK Nina Stępnicka
 4. dr Paweł Górski
 5. dr Tomasz Jarocki
 6. dr Rafał Miernik
 7. dr Martyna Ostrowska
 8. dr Piotr Zalewski