Skład osobowy Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie

Zakład Bezpieczeństwa CPiB pok. 2.30
kierownik prof. dr hab. Krzysztof Kubiak

 1. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
 2. dr hab. Wojciech Saletra, prof. UJK
 3. dr hab. Iwona Wrońska, prof. UJK
 4. dr hab. Joanna Grzela, prof. UJK
 5. dr hab. Ryszard Stefański, prof. UJK
 6. dr hab. Violetta Gul-Rechlewicz
 7. dr Tomasz Jarocki
 8. dr Mirosław Wawrzyński
 9. dr Joanna Werner

Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem CPiB pok. 2.32
kierownik dr hab. Marek Leszczyński, prof. UJK

 1. dr hab. Nina Stępnicka, prof. UJK
 2. dr hab. Jerzy Prochwicz, prof. UJK
 3. dr hab. Marian Lutostański, prof. UJK
 4. dr Paweł Górski
 5. dr Rafał Kołodziejczyk
 6. dr Rafał Miernik
 7. dr Martyna Ostrowska
 8. dr Piotr Zalewski
 9. mgr Kamila Jakubczak-Krawczyńska

Zakład Studiów Strategicznych CPiB pok. 2.29
kierownik prof. dr hab. Marian Kozub

 1. dr hab. Mirosław Banasik, prof. UJK
 2. dr hab. Andrzej Dawidczyk, prof. UJK
 3. dr hab. Ryszard Niedźwiecki, prof. UJK
 4. dr hab. Jan Zych, prof. UJK
 5. dr Marek Cendrowski
 6. dr Jerzy Kozioł
 7. dr Adrian Mitręga
 8. dr Magdalena Molendowska
 9. dr Agnieszka Rogozińska
 10. dr Anna Zagórska

Informujemy, że na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych zajęcia w semestrze letnim roku akad. 2020/2021 będą odbywały się w trybie zdalnym. Wyjątek stanowi kierunek Kryminologia stosowana - dwa przedmioty (laboratoria) na trzecim roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 1) Technologia i analiza materiałów kryminalistycznych oraz 2) Techniki molekularne w kryminalistyce – będą prowadzone metodą tradycyjną (kontakt bezpośredni) w siedzibie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.

Czcionka
Wysoki kontrast