Skład osobowy Instytutu Nauk Prawnych

 

 

Zakład Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego pok. 2/17 CPiB

 

Kierownik Zakładu – prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia

 

Imię i nazwisko

1.      Jerzy Jaskiernia, prof. dr hab.

2.      Andriyiv Vasyl, dr hab. prof. UJK

3.      Spryszak Kamil, dr hab., prof. UJK

4.      Paruch Stanisław, dr

5.     Bator-Bryła Monika, dr

6.      Wereszczyński Wojciech, mgr, Filia Sandomierz

7.      Żmuda Bartosz, dr

 

 

Zakład Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji pok. 104

 

Kierownik Zakładu – dr hab. Andrzej Adamczyk, prof. UJK

Imię i nazwisko

1.    Adamczyk Andrzej, dr hab. prof. UJK

2.    Czerw Jarosław, dr hab. prof. UJK

3.    Dytko Jan, dr

4.    Gumieniak Agata, dr

5.    Kędziora Renata, dr, Filia Sandomierz

6.    Krawczyński Ireneusz, mgr, Filia Sandomierz

7.    Matyjek Sebastian, dr,  Filia Piotrków Trybunalski

8.    Moll Tomasz, dr 

9.    Ruczkowski Piotr, dr hab. prof. UJK

10.Szyszka Anna, dr

11.Świerczyński Piotr, dr

 

 

Zakład Prawa Gospodarczego i Finansowego pok. 122

 

Kierownik Zakładu – dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK

 

Imię i nazwisko

1.    Bielecki Leszek, dr hab. prof. UJK

2.    Bator Karol, dr

3.    Kita-Wałęka Katarzyna, dr

4.    Kuś Artur, prof. dr hab.

5.    Rycielski Radosław, dr

6.    Stachurska Beata, mgr

7.    Stasiak Jarosław, dr, Filia Piotrków Trybunalski

8.    Żywicka Agnieszka, dr hab. prof. UJK

 

 

Zakład Prawa Cywilnego, Prawa Postępowania Cywilnego i Prawa Pracy
pok. 2/18 CPiB

 

Kierownik Zakładu – dr hab. Janusz Gajda, prof. UJK

 

Imię i nazwisko

1.    Gajda Janusz, dr hab. prof. UJK

2.    Adamczyk Monika, dr

3.    Derlatka Joanna, dr

4.    Frey Robert, dr

5.    Gawłowska-Stępień Ewa, dr

6.    Matyjas-Łysakowska Paulina, dr

7.    Osowy Piotr, dr hab. prof. UJK

8.    Pietrzyk Filip, dr

9.    Semena Julia, dr

 

 

Zakład Prawa Karnego, Kryminologii i Kryminalistyki pok. 2/21 CPiB

 

Kierownik Zakładu – dr hab. Leszek Wieczorek, prof. UJK

 

Imię i nazwisko

1.    Wieczorek Leszek, dr hab. prof. UJK

2.    Gozdór Grzegorz, dr

3.    Łukasik Korneliusz, dr

4.    Mazur Eliza, dr

5.    Mochocki Ryszard, dr

6.    Skowronek Grzegorz, dr

7.    Zieliński Patryk, mgr

 

 

Zakład Historii, Filozofii i Teorii Prawa pok. 2/17 CPiB

 

Kierownik Zakładu – dr hab. Jarosław Reszczyński, prof. UJK

 

Imię i nazwisko

1.    Reszczyński Jarosław, dr hab. prof. UJK

2.    Balcerczyk Ilona, dr, Filia Piotrków Trybunalski

3.    Kaczmarczyk Hubert, dr

4.    Kanarek-Równicka Anna, dr

5.    Nowak-Jamróz Edyta, dr, Filia Piotrków Trybunalski

6.    Pikuła Łukasz, dr

7.    Sielski Krzysztof, dr

8.    Żukowski Marek, dr hab. prof. UJK

9. Baran-Kozłowski Wojciech, dr hab. prof. UJK