Skład osobowy Katedry Nauk o Bezpieczeństwie

Zakład Bezpieczeństwa CPiB pok. 2.30
kierownik prof. dr hab. Krzysztof Kubiak

 1. dr hab. Wojciech Saletra, prof. UJK
 2. dr hab. Iwona Wrońska, prof. UJK
 3. dr hab. Joanna Grzela, prof. UJK
 4. dr Tomasz Jarocki
 5. dr Mirosław Wawrzyński
 6. dr Joanna Werner

Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem CPiB pok. 2.32
kierownik dr hab. Marek Leszczyński, prof. UJK

 1. dr hab. Grzegorz Rdzanek, prof. UJK
 2. dr hab. Nina Stępnicka, prof. UJK
 3. dr hab. Jerzy Prochwicz, prof. UJK
 4. dr hab. Marian Lutostański, prof. UJK
 5. dr Rafał Kołodziejczyk
 6. dr Rafał Miernik
 7. dr Martyna Ostrowska
 8. dr Piotr Zalewski
 9. mgr Kamila Jakubczak-Krawczyńska

Zakład Studiów Strategicznych CPiB pok. 2.29
kierownik prof. dr hab. Marian Kozub

 1. dr hab. Mirosław Banasik, prof. UJK
 2. dr hab. Jan Zych, prof. UJK
 3. dr Marek Cendrowski
 4. dr Jerzy Kozioł
 5. dr Adrian Mitręga
 6. dr Magdalena Molendowska
 7. dr Agnieszka Rogozińska
 8. dr Anna Zagórska
Informujemy, że na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, wszystkie zajęcia w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.
Czcionka
Wysoki kontrast