Skład osobowy Katedry Nauk o Bezpieczeństwie

Zakład Bezpieczeństwa CPiB pok. 2.30
kierownik prof. dr hab. Krzysztof Kubiak

 1. dr hab. Wojciech Saletra, prof. UJK
 2. dr hab. Iwona Wrońska, prof. UJK
 3. dr Joanna Grzela
 4. dr Tomasz Jarocki
 5. dr Mirosław Wawrzyński
 6. dr Joanna Werner
 7. dr Bartłomiej Zapała

Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem CPiB pok. 2.32
kierownik dr hab. Marek Leszczyński, prof. UJK

 1. dr hab. Grzegorz Rdzanek, prof. UJK
 2. dr hab. Nina Stępnicka, prof. UJK
 3. dr hab. Jerzy Prochwicz, prof. UJK
 4. dr Anna Dębska
 5. dr Rafał Kołodziejczyk
 6. dr Rafał Miernik
 7. dr Martyna Ostrowska
 8. mgr Kamila Jakubczak-Krawczyńska

Zakład Studiów Strategicznych CPiB pok. 2.29
kierownik prof. dr hab. Marian Kozub

 1. dr hab. Mirosław Banasik, prof. UJK
 2. dr hab. Jan Zych, prof. UJK
 3. dr Marek Cendrowski
 4. dr Jerzy Kozioł
 5. dr Adrian Mitręga
 6. dr Magdalena Molendowska
 7. dr Agnieszka Rogozińska
 8. dr Anna Zagórska
Czcionka
Wysoki kontrast