Skład osobowy Katedry Zarządzania

Prof. dr hab. Garasyim Petro

Prof. dr hab. Karpacz Jarosław

Prof. dr hab. Wójcik – Karpacz Anna

Dr hab. prof. UJK Konieczna Izabela

Dr hab. prof. UJK Prońko Jarosław

Dr hab. prof. UJK Piaszczyk Artur

Dr hab. prof. UJK Zbroińska Barbara

Dr Bielawski Rafał

Dr Górski Paweł

Dr Jopkiewicz Szymon

Dr Kusto Barbara

Dr Krzysztofek Anna

Dr Kaminska Ana

Dr Kaczmarska – Krawczak Jadwiga

Dr Predygier Agnieszka

Dr Przybytniowski Jarosław

Dr Rudawska Joanna

Dr Stelmaszczyk Monika

Dr Szplit Marcin

Dr Trojanowski Tomasz

Dr Wiśniewski Kamil

Dr Walasek Robert

Dr Zaleśna Aleksandra

Mgr Kozieł Paulina

Mgr Pienias Angelika

Mgr Rozwadowska Agnieszka

Informujemy, że na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, wszystkie zajęcia w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.
Czcionka
Wysoki kontrast