Skład osobowy Katedry Zarządzania

Prof. dr hab. Garasyim Petro

Prof. dr hab. Karpacz Jarosław

Prof. dr hab. Wójcik – Karpacz Anna

Dr hab. prof. UJK Konieczna Izabela

Dr hab. prof. UJK Prońko Jarosław

Dr hab. prof. UJK Piaszczyk Artur

Dr hab. prof. UJK Zbroińska Barbara

Dr Bielawski Rafał

Dr Jopkiewicz Szymon

Dr Kusto Barbara

Dr Krzysztofek Anna

Dr Kaczmarska – Krawczak Jadwiga

Dr Predygier Agnieszka

Dr Przybytniowski Jarosław

Dr Rudawska Joanna

Dr Stelmaszczyk Monika

Dr Stroińska Ewa

Dr Szplit Marcin

Dr Trojanowski Tomasz

Dr Wiśniewski Kamil

Dr Zaleśna Aleksandra

Mgr Kozieł Paulina

Mgr Pienias Angelika

Mgr Pisarski Ludwik

Mgr Rozwadowska Agnieszka