Skład osobowy Katedry Zarządzania

Prof. dr hab. Garasyim Petro

Prof. dr hab. Karpacz Jarosław

Prof. dr hab. Wójcik – Karpacz Anna

Dr hab. prof. UJK Konieczna Izabela

Dr hab. prof. UJK Prońko Jarosław

Dr hab. prof. UJK Piaszczyk Artur

Dr hab. prof. UJK Zbroińska Barbara

Dr Bielawski Rafał

Dr Jopkiewicz Szymon

Dr Kusto Barbara

Dr Krzysztofek Anna

Dr Kaminska Ana

Dr Kaczmarska – Krawczak Jadwiga

Dr Predygier Agnieszka

Dr Przybytniowski Jarosław

Dr Rudawska Joanna

Dr Stelmaszczyk Monika

Dr Stroińska Ewa

Dr Szplit Marcin

Dr Trojanowski Tomasz

Dr Wiśniewski Kamil

Dr Walasek Robert

Dr Zaleśna Aleksandra

Mgr Kozieł Paulina

Mgr Pienias Angelika

Mgr Pisarski Ludwik

Mgr Rozwadowska Agnieszka

Informujemy, że na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych zajęcia w semestrze letnim roku akad. 2020/2021 będą odbywały się w trybie zdalnym. Wyjątek stanowi kierunek Kryminologia stosowana - dwa przedmioty (laboratoria) na trzecim roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 1) Technologia i analiza materiałów kryminalistycznych oraz 2) Techniki molekularne w kryminalistyce – będą prowadzone metodą tradycyjną (kontakt bezpośredni) w siedzibie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.

Czcionka
Wysoki kontrast