Skład osobowy Katedry Zarządzania

Prof. dr hab. Garasyim Petro

Dr hab. prof. UJK Karpacz Jarosław

Dr hab. prof. UJK Prońko Jarosław

Dr hab. prof. UJK Pierścieniak Agata

Dr hab. prof. UJK Artur Piaszczyk

Dr hab. prof. UJK Szplit Andrzej

Dr hab. prof. UJK Wójcik – Karpacz Anna

Dr hab. prof. UJK Zbroińska Barbara

Dr hab. Konieczna Izabela

Dr Bielawski Rafał

Dr Górski Paweł

Dr Jopkiewicz Szymon

Dr Kusto Barbara

Dr Krzysztofek Anna

Dr Kaminska Ana

Dr Kaczmarska – Krawczak Jadwiga

Dr Leśniewski Michał

Dr Predygier Agnieszka

Dr Przybytniowski Jarosław

Dr Rudawska Joanna

Dr Szplit Marcin

Dr Trojanowski Tomasz

Dr Wiśniewski Kamil

Dr Wierzbicka Izabela

Dr Walasek Robert

Dr Zamojski Jerzy

Dr Zaleśna Aleksandra

Mgr Kozieł Paulina

Mgr Pienias Angelika

Mgr Rozwadowska Agnieszka

Mgr Andrzej Wisniewski

Dr Monika Stelmaszczyk

Informacje dla studentów ostatnich lat studiów

Czcionka
Wysoki kontrast