Spotkanie Rady Partnerów ds. Biznesu i Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

12 marca 2014 r.w Centrum Przedsiębiorczości i  Biznesu, odbyło się kolejne spotkanie Rady Partnerów ds. Biznesu i Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Spotkanie to było poświęcone wypracowaniu formuły i zakresu współpracy w realizacji projektów badawczych pracowników naukowych i studentów Wydziału Zarządzania i Administracji na rzecz podmiotów zewnętrznych (partnerów), upraktycznienia kształcenia (praktyki studenckie)i połączone zostało z prezentacją nowo otwartego Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu. Mamy nadzieję, że wymiana myśli i poglądów przedstawicieli świętokrzyskiego środowiska biznesowego z  pracownikami naukowymi przyczyni się do wskazania obszarów, ale także zacieśnienia, współpracy między Wydziałem Zarządzania i Administracji, a podmiotami zewnętrznymi na rzecz rozwoju nowoczesnego i kreatywnego Województwa Świętokrzyskiego

Informacje dla studentów ostatnich lat studiów

Czcionka
Wysoki kontrast