Wysokiej jakości staże drogą do zatrudnienia

Wysokiej jakości staże drogą do zatrudnienia

 

  • Lista zakwalifikowanych uczestników dostępna jest w Biurze Projektu

 

Biuro Projektu
Pokój 2/24
Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu UJK
Ul. Świętokrzyska 21
25-406 Kielce

Kontakt:
Mgr Marcin Walczak – kierownik projektu
marcin.walczak@ujk.edu.pl

UWAGA!!!


W dniu dzisiejszym(04.02.2020) nastąpiła zmiana adresów e-mail katedr i instytutów.
inp@ujk.edu.pl - instytut nauk prawnych
ismipp@ujk.edu.pl - instytut stosunków międzynarodowych i polityk publicznych
keif@ujk.edu.pl - katedra ekonomii i finansów
W przypadku keif@ujk.edu.pl wiadomości wysyłane na iekon@ujk.edu.pl będą normalnie dochodziły.


ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY


Czcionka
Wysoki kontrast