Wysokiej jakości staże drogą do zatrudnienia

Wysokiej jakości staże drogą do zatrudnienia

 

  • Lista zakwalifikowanych uczestników dostępna jest w Biurze Projektu

 

Biuro Projektu
Pokój 2/24
Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu UJK
Ul. Świętokrzyska 21
25-406 Kielce

Kontakt:
Mgr Marcin Walczak – kierownik projektu
marcin.walczak@ujk.edu.pl

Informujemy, że na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, wszystkie zajęcia w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.
Czcionka
Wysoki kontrast