Wysokiej jakości staże drogą do zatrudnienia

Wysokiej jakości staże drogą do zatrudnienia

 

  • Lista zakwalifikowanych uczestników dostępna jest w Biurze Projektu

 

Biuro Projektu
Pokój 2/24
Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu UJK
Ul. Świętokrzyska 21
25-406 Kielce

Kontakt:
Mgr Marcin Walczak – kierownik projektu
marcin.walczak@ujk.edu.pl

Informacje dla studentów ostatnich lat studiów

Czcionka
Wysoki kontrast