Studia Podyplomowe

Zapis na studia podyplomowe można dokonać na stronie:  http://www.ujk.edu.pl/rekrutacja-podyplomowa/

20 lipca 2020

Zarządzanie kryzysowe w bezpieczeństwie lokalnym

Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania kryzysowego w bezpieczeństwie lokalnym przygotowują absolwentów do realizacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa i ochrony ludności w administracji samorządowej oraz jednostkach służb ratowniczych. Program: Cena […]
7 lipca 2017

Organizacja i zarządzanie w hotelarstwie, gastronomii i turystyce (3-semestralne)

Organizacja i zarządzanie w hotelarstwie, gastronomii i turystyce (3-semestralne) dla kadry menedżerskiej, osób zajmujących kierownicze stanowiska w podmiotach branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej oraz osób zainteresowanych poznaniem specyfiki branży. Dają […]
26 stycznia 2017

Wizerunek i public relations

Wizerunek i public relations W odpowiedzi na wyzwania, w obliczu których stawia nas zarówno dynamiczny rozwój nowych technologii, jak i rosnące oczekiwania społeczne, przedstawiamy propozycję nowego kierunku studiów podyplomowych WIZERUNEK […]
30 sierpnia 2016

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi dla absolwentów szkół wyższych, pracowników przedsiębiorstw, pracowników sektora publicznego i samorządowego. Cel kształcenia Dają dodatkowe kwalifikacje z dziedziny zarządzania i ekonomiki zasobami ludzkimi lub aktualizują wiedzę z […]
30 sierpnia 2016

Zarządzanie systemami informatycznymi

Zarządzanie systemami informatycznymi dla absolwentów studiów wyższych, pracowników związanych ze sferą IT, a w szczególności menedżerów i kierowników zespołów informatycznych, a także osób wspierających ich pracę poprzez analizy, konsulting i audyt. Dają dodatkowe […]
30 sierpnia 2016

Zarządzanie podmiotem leczniczym

Zarządzanie podmiotem leczniczym  dla absolwentów szkół wyższych,  osób pracujących, współpracujących lub chcących podjąć pracę w szpitalach, Zakładach Opieki Zdrowotnej, specjalistycznych zespołach diagnostyki medycznej, NFZ i przychodniach Cel kształcenia Dają dodatkowe […]
30 sierpnia 2016

Zarządzanie oświatą

Zarządzanie oświatą dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz kandydatów ubiegających się o te stanowiska Cel kształcenia Dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie kierowania szkołami i placówkami […]
30 sierpnia 2016

Zarządzanie organizacjami pozarządowymi

  Zarządzanie organizacjami pozarządowymi  dla absolwentów studiów wyższych, pracowników oraz kadry zarządzającej fundacji i stowarzyszeń oraz innych organizacji pozarządowych.   Cel kształcenia Studia umożliwiają zdobycie nowych kwalifikacji z zarządzania organizacjami […]
30 sierpnia 2016

Zarządzanie finansami i księgowość

  Zarządzanie finansami i księgowość dla absolwentów szkół wyższych,  pracowników służb finansowo-księgowych i kierowników instytucji. Cel kształcenia Aktualizują wiedzę z dziedziny rachunkowości i ekonomiki opodatkowania Możliwości zatrudnienia/typowe miejsca pracy Służby […]
30 sierpnia 2016

Prawo pracy, płace i ubezpieczenia społeczne

  Prawo pracy, płace i ubezpieczenia społeczne dla absolwentów studiów wyższych, pracowników służb kadrowo-płacowych, pracowników działalności ubezpieczeniowej oraz kierowników instytucji. Dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie prawa pracy, płac oraz ubezpieczeń […]
30 sierpnia 2016

Organizacja BHP w zarządzaniu zasobami pracy

  Organizacja BHP w zarządzaniu zasobami pracy dla absolwentów studiów wyższych, osób chcących zajmować się problematyką BHP w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach, Cel kształcenia Dają dodatkowe kwalifikacje niezbędne do pracy […]
30 sierpnia 2016

Europejskie studia menedżerskie

  Europejskie studia menedżerskie  dla absolwentów szkół wyższych, kadry zarządzającej dużych i małych przedsiębiorstw współpracujących z partnerami zagranicznymi, w tym głównie  z krajami UE, Rosją, Ukrainą Cel kształcenia Dają dodatkowe […]
30 sierpnia 2016

Ekonomika i zarządzanie organiazacją

Ekonomika i zarządzanie organizacją dla absolwentów szkół wyższych, kadry zarządzającej organizacji komercyjnych i non profit, instytucji administracji państwowej i samorządowej. Cel kształcenia Dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie wiedzy z zarządzania […]
Informujemy, że na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, wszystkie zajęcia w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.
Czcionka
Wysoki kontrast