Święto Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania

W dniu 23 września 2016 r.  odbyły się uroczyste obchody ŚWIĘTA WYDZIAŁU PRAWA,ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA, na których wręczone zostały dyplomy dla absolwentów, NAGRODY DZIEKANA za: najlepszą pracę magisterską oraz za wyróżniającą działalność organizacyjną, społeczną i naukową

– Więcej zdjęć do pobrania

Czcionka
Wysoki kontrast