W DNIU 17 LISTOPADA 2017 R. STUDENTKA NASZEGO WYDZIAŁU PANI KAMILA
ZELGA OTRZYMAŁA PRESTIŻOWĄ NAGRODĘ „TALENTY ŚWIĘTOKRZYSKIE”

Czcionka
Wysoki kontrast