Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 7/2020 w dniach od 12.11.2020 r. do 14.11.2020 r., administracja Wydziału Prawa i Nauk Społecznych nie pracuje.

Czcionka
Wysoki kontrast