Uroczyste obchody Święta Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania

W dniu 19.09.2017r. o godz.10.30  na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania odbyło się Święto Wydziału połączone z obchodami 25-lecia Wydziału i 20-lecia Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa. Uroczystość została otwarta przez pełniącą obowiązki Dziekana – dr Magdalenę Molendowską.  Refleksjami na temat powstawania Wydziału podzielił się pierwszy  Dziekan Wydziału  Administracji i Zarzadzania – prof. zw. dr hab. Ryszard Czarny. O 20-latach funkcjonowania aktualnego Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa  mówił dr hab. prof. UJK  Kazimierz Kik – pierwszy dyrektor Instytutu. Zgodnie z tradycją Święta Wydziału  odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów tegorocznym absolwentom wydziału, wręczenie nagród dziekana za działalność organizacyjną i zdobycie diamentowego grantu, oraz wręczenie wyróżnień za najlepszą pracę magisterską.

Czcionka
Wysoki kontrast