VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa BEZPIECZEŃSTWO RP W WYMIARZE NARODOWYM I MIĘDZYNARODOWYM

Tytuł konferencji: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Program konferencji: >>TUTAJ<<
Karta zgłoszeń : >>TUTAJ<<

Więcej informacji: >>TUTAJ<<

Informujemy, że na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, wszystkie zajęcia w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.
Czcionka
Wysoki kontrast