Wizerunek i public relations

W odpowiedzi na wyzwania, w obliczu których stawia nas zarówno dynamiczny rozwój nowych technologii, jak i rosnące oczekiwania społeczne, przedstawiamy propozycję nowego kierunku studiów podyplomowych WIZERUNEK I PUBLIC RELATIONS.

Studia stanowią ofertę dydaktyczną Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W ramach studiów absolwenci zyskają rzetelną wiedzę umożliwiającą konstruowanie strategii PR, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, poznanie specyfiki pracy agencji marketingowych czy budowanie relacji z mediami.

Studia pozwalają zyskać umiejętności analizowania zjawisk społecznych, stosowania technik negocjacyjnych, organizowania konferencji prasowych czy przygotowania wystąpień publicznych.

Studia przygotowują do kierowania zespołami ludzkimi, realizowania projektów społecznych, dokonywania oceny prawnej oraz etycznej działań i zachowań w obszarze komunikacji społecznej.

Do skorzystania z naszej propozycji zachęcamy osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich, licencjackich, inżynierskich).

Zapraszamy do współpracy osoby indywidualne oraz podmioty społeczne, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe, firmy oraz stowarzyszenia i fundacje.

Studia trwają dwa semestry. Koszt całych studiów: 2380 zł.
Planowane rozpoczęcie: październik 2018

Ucząc profesjonalnych i etycznych zachowań w pracy zawodowej oraz działalności publicznej, pragniemy podnieść poziom i zwiększyć zakres świadczonych przez Państwa usług.

Informacje dla studentów ostatnich lat studiów

Czcionka
Wysoki kontrast