W dniu 05.04.2017 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Zarzadzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach gościła Konsul Generalna Węgier Pani prof. dr hab. Adrienne Körmendy. Pani Konsul wygłosiła wykład dla studentów i pracowników naukowo – dydaktycznych na temat: Stosunków Polsko-Węgierskich i relacji naukowo-kulturowych tych Państw

Informacje dla studentów ostatnich lat studiów

Czcionka
Wysoki kontrast