Władze Wydziału

WŁADZE WYDZIAŁU

DZIEKAN WYDZIAŁU

prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia


Prodziekan ds. Kształcenia

dr Magdalena Molendowska


Prodziekan ds. Studenckich

prof. UJK dr hab. Agnieszka Żywicka


RADA WYDZIAŁU


prof. UJK dr hab. Agnieszka Żywicka – Prodziekan ds. Studenckich

dr Magdalena Molendowska – Prodziekan ds. Kształcenia

prof. UJK dr hab. Andrzej Adamczyk – Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych

prof. UJK dr hab. Piotr Ruczkowski – zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych ds. ogólnych

dr Hubert Kaczmarczyk – zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych ds. kształcenia

prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka – Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych

dr Witold Sokała – zastępca Dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych ds. kształcenia

dr Tomasz Gajewski – zastępca Dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych ds. ogólnych

prof. UJK dr hab. Marek Leszczyński – Kierownik Katedry Nauk o Bezpieczeństwie

dr Tomasz Jarocki – zastępca Kierownika Katedry Nauk o Bezpieczeństwie ds. kształcenia

prof. UJK dr hab. Piotr Misztal – Kierownik Katedry Ekonomii i Finansów

dr Joanna Rogalska – zastępca Kierownika Katedry Ekonomii i Finansów ds. kształcenia

dr Anna Krzysztofek – pełnomocnik Rektora do spraw kształcenia w Katedrze Zarządzania

dr Szymon Jopkiewicz – pełnomocnik Rektora  do spraw nauki w Katedrze Zarządzania

mgr Katarzyna Krzak – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

– przedstawiciel samorządu studentów

DZIEKANI WYDZIAŁU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UJK

 • prof. dr hab. Ryszard M. Czarny, lata: 1993-1996
 • prof. UJK dr hab. Henryk Pałaszewski, lata: 1996-1999
 • dr Zdobysław Kuleszyński, lata: 1999-2002
 • prof. dr hab. Antoni Malinowski, lata: 2002-2004
 • prof. UJK dr hab. Zbigniew Gazda, lata: 2005-2012
 • prof. UJK dr hab. Wojciech Saletra, lata: 2012-2017
 • prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, lata: 2018-

HONOROWI PROFESOROWIE WYDZIAŁU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UJK

 • prof. dr hab. Kazimierz Doktór
 • prof. dr hab. Stanisław Korenik
 • prof. dr hab. Janusz Sztumski
 • Konsul Generalny Niemiec w Gdańsku Cornelia Pieper
 • prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta
 • prof. dr hab. Marek Żmigrodzki
 • prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Informujemy, że na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, wszystkie zajęcia w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.
Czcionka
Wysoki kontrast