Władze Wydziału

WŁADZE WYDZIAŁU

DZIEKAN WYDZIAŁU

prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia


Prodziekan ds. Kształcenia

dr Magdalena Molendowska


Prodziekan ds. Studenckich

dr Joanna GrzelaRADA WYDZIAŁU


prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia – Dziekan

dr Joanna Grzela – Prodziekan ds. Studenckich

dr Magdalena Molendowska – Prodziekan ds. Kształcenia

prof. UJK dr hab. Andrzej Adamczyk – Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych

prof. UJK dr hab. Agnieszka Żywicka – zastępca Dyrektora  Instytutu Nauk Prawnych ds. ogólnych

dr Hubert Kaczmarczyk – zastępca Dyrektora  Instytutu Nauk Prawnych ds. kształcenia

prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka – Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych

dr Witold Sokała – zastępca Dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych ds. kształcenia

dr Tomasz Gajewski – zastępca Dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych ds. ogólnych

prof. UJK dr hab. Marek Leszczyński – Kierownik Katedry Nauk o Bezpieczeństwie

dr Tomasz Jarocki – zastępca Kierownika Katedry Nauk o Bezpieczeństwie ds. kształcenia

prof. UJK dr hab. Piotr Misztal – Kierownik Katedry Ekonomii i Finansów

dr Joanna Rogalska – zastępca Kierownika Katedry Ekonomii i Finansów ds. kształcenia

prof. UJK dr hab. Jarosław Prońko – Kierownik Katedry Zarządzania

dr hab. Izabela Konieczna – zastępca Kierownika Katedry Zarządzania ds. kształcenia

mgr Katarzyna Krzak – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Oliwia Czaplińska – przedstawiciel samorządu studentów

DZIEKANI WYDZIAŁU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UJK  

•    prof. dr hab. Ryszard M. Czarny, lata: 1993-1996
•    prof. UJK dr hab. Henryk  Pałaszewski, lata: 1996-1999
•    dr Zdobysław Kuleszyński, lata: 1999-2002
•    prof. dr hab. Antoni Malinowski, lata: 2002-2004
•    prof. UJK dr hab. Zbigniew Gazda, lata: 2005-2012
•    prof. UJK dr hab. Wojciech Saletra, lata: 2012-2017
•    prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, lata: 2018-

HONOROWI PROFESOROWIE WYDZIAŁU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UJK

•    prof. dr hab. Kazimierz Doktór
•    prof. dr hab. Stanisław Korenik
•    prof. dr hab. Janusz Sztumski
•    Konsul Generalny Niemiec w Gdańsku Cornelia Pieper
•    prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta
•    prof. dr hab. Marek Żmigrodzki
•    prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Informujemy, iż w dniach od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. funkcjonowanie WPiNS pozostanie ograniczone do niezbędnych dyżurów pracowników administracyjnych. Kancelaria będzie czynna w godz. 7.30-13.00 pod numerem telefonu 41 349-66-18. Bardzo prosimy o załatwianie wszelkich spraw telefonicznie lub e-mailowo. DYŻURY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH
Czcionka
Wysoki kontrast