Władze Wydziału

WŁADZE WYDZIAŁU

DZIEKAN WYDZIAŁU

prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia


Prodziekan ds. Kształcenia

dr Magdalena Molendowska


Prodziekan ds. Studenckich

prof. UJK dr hab. Agnieszka Żywicka


RADA WYDZIAŁU


prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia – Przewodniczący Rady Wydziału

prof. UJK dr hab. Agnieszka Żywicka – Prodziekan ds. Studenckich

dr Magdalena Molendowska – Prodziekan ds. Kształcenia

prof. UJK dr hab. Andrzej Adamczyk – Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych

prof. UJK dr hab. Piotr Ruczkowski – zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych ds. ogólnych

dr Hubert Kaczmarczyk – zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych ds. kształcenia

prof. UJK dr hab. Leszek Bielecki – kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego i Finansowego

prof. UJK dr hab. Janusz Gajda – kierownik Zakładu Prawa Cywilnego, Prawa Postępowania Cywilnego i Prawa Pracy

prof. UJK dr hab. Leszek Wieczorek – kierownik Zakładu Prawa Karnego, Kryminologii i Kryminalistyki

prof. UJK dr hab. Jarosław Reszczyński – kierownik Zakładu Historii, Filozofii i Teorii Prawa

prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka – Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych

dr Witold Sokała – zastępca Dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych ds. kształcenia

dr Tomasz Gajewski – zastępca Dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych ds. ogólnych

prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk – kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych

prof. UJK dr hab. Rafał Dudała – kierownik Zakładu Nauki o Polityce

prof. dr hab. Ireneusz Kraś – kierownik Zakładu Zarządzania i Polityk Publicznych

prof. UJK dr hab. Magdalena Tomala – kierownik Zakładu Studiów Skandynawskich

prof. UJK dr hab. Marek Leszczyński – Dyrektor Instytutu Nauk  o Bezpieczeństwie

dr Tomasz Jarocki – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk  o Bezpieczeństwie ds. kształcenia

dr Adrian Mitręga – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk  o Bezpieczeństwie ds. ogólnych

prof. UJK dr hab. Andrzej Dawidczyk – kierownik Zakładu Teorii Metodologii Bezpieczeństwa

prof. UJK dr hab. Ryszard Niedźwiecki  – kierownik Zakładu studiów Strategicznych

prof.  dr hab. Krzysztof Kubiak – kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego

prof. UJK dr hab. Piotr Misztal – Kierownik Katedry Ekonomii i Finansów

dr Joanna Rogalska – zastępca Kierownika Katedry Ekonomii i Finansów ds. kształcenia

prof. UJK dr hab. Grzegorz Drozdowski – kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości

prof. dr hab. Yaroslav Yeleyko – kierownik Zakładu Metod Ilościowych

prof. UJK dr hab. Andrzej Pawlik – kierownik Zakładu Mikroekonomii

dr Anna Krzysztofek – pełnomocnik Rektora do spraw kształcenia w Katedrze Zarządzania

dr Szymon Jopkiewicz – pełnomocnik Rektora  do spraw nauki w Katedrze Zarządzania

mgr Katarzyna Krzak – kierownik Biura Dziekana

mgr Paweł Wójtowicz – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Anna Ostrowska – przedstawiciel samorządu studentów

DZIEKANI WYDZIAŁU PRAWA I NAUK SPOŁECZNYCH UJK

 • prof. dr hab. Ryszard M. Czarny, lata: 1993-1996
 • prof. UJK dr hab. Henryk Pałaszewski, lata: 1996-1999
 • dr Zdobysław Kuleszyński, lata: 1999-2002
 • prof. dr hab. Antoni Malinowski, lata: 2002-2004
 • prof. UJK dr hab. Zbigniew Gazda, lata: 2005-2012
 • prof. UJK dr hab. Wojciech Saletra, lata: 2012-2017
 • prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, lata: 2018-

HONOROWI PROFESOROWIE WYDZIAŁU PRAWA I NAUK SPOŁECZNYCH UJK

 • prof. dr hab. Kazimierz Doktór
 • prof. dr hab. Stanisław Korenik
 • prof. dr hab. Janusz Sztumski
 • Konsul Generalny Niemiec w Gdańsku Cornelia Pieper
 • prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta
 • prof. dr hab. Marek Żmigrodzki
 • prof. dr hab. Bogdan Nogalski